Aktualitātes

Sākas piesārņoto vietu pieteikšana Lielajai Talkai

16.03.2018.

Lielā Talka arī šajā pavasarī, 28. aprīlī, visā Latvijā pulcēs talkotājus, kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku. No šodienas ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieteikt piesārņotās vietas mājaslapā www.talkas.lv, lai talkas dienā šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus. 

Tiem, kas ievērojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tiek aicināti tās atzīmēt mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu. Savukārt talkot gribētāji šajā kartē var sākt meklēt vietas, kurām noderētu čaklas rokas Lielās Talkas dienā.

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir Mainām Latviju! Maināmies paši!, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un ilgtspēja.

“Ir jauns gadsimts, ir nepieciešama jauna domāšana, jauna attieksme pret apkārtējo vidi un pret mums pašiemViss pēdējos 100 gados ir radikāli mainījies. Ir jāmainās arī mums. Latvija nākamajos 100. Kāda tā būs? Ir jāsāk skatīties uz mums pašiem un mūsu valsti no cita skatupunkta. Ir jāsāk ar to, ko es varu. Ko varam mēs visi kopā. Aicinu ikvienu, kurš savās ikdienas gaitās vai brīvdienās pamana piesārņotas vietas, nebūt vienaldzīgam un atzīmēt šīs vietas mūsu kartē. Tāpat atgādinu, ka arī ikdienā iespējams ziņot par piemēslotām vietām ar aplikācijas Vides SOS palīdzību,” norāda Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Doties “Lielajā Talkā 2018” aicina “Rīgas brīvostas pārvalde”un  “Latvijas Valsts meži”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, “DHL” un “Clean R”.Informatīvo atbalstu sniedz LNT, TV3, Pirmais Baltijas kanāls, TVnet, Latvijas radio 2 un nacionālā informācijas aģentūra LETA. Tāpat par atbalstu paldies sakām tulkošanas birojam “Valodu koks”.

Plašāka informācija:
Ginta Zalaka

Lielās Talkas mediju koordinatore
ginta@bcom.lv
+371 25929989


Paplašinātas atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai

15.03.2018.

2018. gada 13. marta sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus ALTUM īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai (stāsies spēkā ar publicēšanas brīdi, provizoriski ar 21.03.2018).

Šodien ALTUM mājas lapā ir ievietota aktualizēta granta pieteikuma (un excel pielikumu) veidlapa, kas ietver jaunos programmas nosacījumus.

Galvenie uzlabojumi:

Līdz ar grozījumiem tiek palielināts daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods līdz 30 gadiem, novēršot šobrīd novēroto situāciju, kad daļa projektu izmaksas zemo siltumenerģijas tarifu dēļ jānorāda kā neattiecināmās izmaksas.

Turpmāk tiks nodrošināta vienlīdz liela atbalsta intensitāte – 50% no projekta attiecināmajām izmaksām – visām daudzdzīvokļu mājām, kurām plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākuma īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.

Vienlaikus, projekta attiecināmajās izmaksās turpmāk varēs iekļaut arī projekta tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvniecības dokumentācijas, sagatavošanas izmaksas, tādējādi samazinot dzīvokļu īpašnieku privātā ieguldījuma apjomu projekta realizēšanā.

Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes projekta īstenošanai drīkstēs izmantot ēkas uzkrājumu daļu projekta izmaksu segšanai.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par piedalīšanos  daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, lai renovācijas procesā uzlabotu mājas tehnisko un  vizuālo stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.

Pēc dzīvokļu īpašnieku aicinājuma kopsapulci vai aptauju par konkrētas daudzdzīvokļu mājas dalību programmās var organizēt arī SIA “Preiļu saimnieks”.

Tāpat dzīvokļa īpašnieki var pilnvarot SIA “Preiļu saimnieks” organizēt nepieciešamās tehniskās un projekta dokumentācijas sagatavošanas darbus, veikt renovācijas darbu organizēšanu un to priekšfinansēšanu.

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2020. gadam pieejams ES atbalsts 166 milj. EUR apmērā, lai atjaunotu savus mājokļus. Tiek lēsts, ka no aptuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām naudas pietiks apmēram 1030 namiem. Esiet starp tiem, kas rīkojas, saņem atbalstu un dzīvo siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā!

Jautājumu gadījumu lūdzam griezties pie SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvja Āra Elsta, zvanot pa telefonu 26162288 vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.


VARAM: Iedzīvotājiem nav jāsedz ēkas kopējā ūdensskaitītāja izmaksas

15.03.2018.

Lai iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem - ūdensapgādi un kanalizāciju maksātu atbilstoši faktiski izmantotajam apjomam, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem jāveic ēkas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mērierīču uzstādīšana. Savukārt ēku īpašniekiem ir jānodrošina speciāla vieta vai telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu mērierīces uzstādīšanai, piemēram, ēkas pagrabā vai tai piederošajā teritorijā. Izdevumi par šīs ierīces uzstādīšanu un nomaiņu jāsedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

Jāuzsver, ka visiem iedzīvotājiem nav jābūvē skataka vai cita īpaša būve vietā, kur no centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem atzarojas pievads uz konkrēto ēku. Praksē risinājumi var būt katrai ēkai atšķirīgi, ņemot vērā nekustamā īpašuma specifiku. Tāpēc pakalpojumu lietotājiem ar iestādi vai komersantu, kas konkrētajai ēkai sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, jāvienojas par to, kur ir iespējams ierīkot komercuzskaites mēraparāta mezglu. Var būt gadījumi, kad iedzīvotājiem nekādi papildu izdevumi neradīsies, tāpat kā gadījumi, kad mezglu var būt nepieciešams atsevišķi izbūvēt.

Lielākoties par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbild pakalpojumu sniedzējs, bet par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un pievadiem – īpašuma lietotājs vai īpašnieks. Likumi pieļauj komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi ārpus piederības robežas. Tas nozīmē, ka komercuzskaites mēraparāta mezglu var ierīkot arī privātīpašniekam piederošā ēkā, piemēram, tās pagrabā. 

Mezglam ir jābūt vietā, kur pakalpojumu sniedzējs varētu tai piekļūt pārbaudes, remonta, mēraparāta nomaiņas u.tml. nolūkos, arī iepriekš vienojoties ar īpašuma lietotāju vai īpašnieku.

Vienlaikus atzīmējam, ka Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Tas paredz pārejas periodu komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvei līdz 2020. gada 1. janvārim.

 

Laura Jansone

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Noslēgts līgums par ūdensvada tīklu rekonstrukciju Nikodema Rancāna ielas mikrorajonā

14.03.2018.

Šī gada 22. februārī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar SIA „Preiļu santehniķis” par būvdarbu veikšanu projektā „Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, kura gaitā paredzēts rekonstruēt maģistrālos un ūdensvada pievadus ar pieslēgumiem maģistrālajiem tīkliem Liepu ielā, Kārsavas ielā un N. Rancāna ielā. Darbu gaitā tiks nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr.1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12.

Kā paskaidroja SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs, esošie ūdensvada tīkli šajā rajonā ir aptuveni 50 gadus veci un diezgan sliktā stāvoklī. Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas.  

Būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši, būvdarbi tiks uzsākti labvēlīgos laikapstākļos, orientējoši, maijā.

Darbus paredzēts organizēt tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. Taču jārēķinās, ka iekšpagalmos norisināsies rakšanas darbi, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni pret būvdarbiem. Arī pārslēgšanās no vecajiem uz jaunajiem tīkliem norisināsies operatīvi un lielas neērtības iedzīvotājiem nesagādās.

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.

Atgādinām, ka 14. februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Preiļu santehniķis” par būvdarbiem projektā “Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”. Lai taupītu laiku un resursus, kā arī sagādātu mazāk neērtību iedzīvotājiem, gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiks veikti vienlaicīgi. 


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās februāra norēķinu periodā

09.03.2018.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada februāra norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs decembrī bija 54,4 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa februāra apkures periodā

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, februāra norēķinu periodā ir 1,505 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,42 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,439 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,019 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,541 EUR/m2 ar PVN.

Februārī gaisa temperatūra, salīdzinot ar janvāri, jūtami pazeminājās. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra februāra apkures periodā (no 29.01.2018. līdz 26.02.2018. – 28 dienas) bija mīnus 6,1 grāds pēc Celsija.

 

2017. gada februāra apkures periods (27.01.2017.-23.02.2017.)

2018. gada februāra apkures periods (29.01.2018.-26.02.2018.)

Februāra periods par apkuri

28 dienas

28 diena

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Mīnus 3,28 grādi pēc Celsija

Mīnus 6,1 grāds pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN)

54,29 EUR/MWh

54,4 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

1,393 EUR/m2

1,505 EUR/m2

 

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās februāra apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 36 – 0,467 EUR/m2, Liepu 9 – 0,531 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,580 EUR/m2, Liepu 24 – 0,633 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,676 EUR/m2, Liepu 21 – 0,727 EUR/m2, Liepu 28 – 0,597 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,38 EUR/m2.

Viszemākie apkures rēķini ir pilnībā renovētās mājās, taču arī dažādi citi ēkas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, piemēram, siltināti bēniņi, pagrabs un cokols, siltinātas iekšējās caurules, ielikti PVC logi koplietošanas telpās u.tml. kaut nedaudz, bet tomēr samazina apkures maksājumu.

Apkures sezona tuvojas noslēgumam

Apkures perioda sākuma vai beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

Iepriekšējos gados apkures padeve pilsētā tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē.  Apkuri iespējams pārtraukt ātrāk, SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā iesniedzot mājas vecākā iesniegumu vai savācot vairāk par pusi mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies par apkures pārtraukšanu. Apkure tiek pārtraukta iesniegumā norādītājā datumā. 




JAUNUMU ARHĪVS