Aktualitātes

Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

14.10.2019.

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā.

Makulatūras vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija makulatūras vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 1. martam. Kampaņas dalībnieki ne tikai piedalīsies cīņā par vērtīgām naudas balvām un izglītojošām ekskursijām, bet arī katrs saņem garantētas dāvanas par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā. Par katru savākto makulatūras tonnu skolas saņems otrreizēji pārstrādātu papīru, kā arī visi konkursa dalībnieki varēs bez maksas apmeklēt grandiozu vides festivālu, kur ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un mūziķu priekšnesumiem organizatori pateiksies ikkatram kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībniekam.

Kampaņa “Tīrai Latvijai” sniedz nozīmīgu ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai valsts mērogā. Pirmkārt, bērni un jaunieši tiek izglītoti par vides jautājumiem un labāk izprot cilvēka atbildību par radītajiem atkritumiem. Otrkārt, fiziski iesaistot bērnus makulatūras dalītā vākšanā, gan mācību iestādes, gan arī skolēnu ģimenes iesaistās atkritumu šķirošanā. Treškārt, savāktie makulatūras apjomi ik gadu apliecina kampaņas nozīmi – jo šis ir būtisks veids, kā katru mācību gadu atkārtotā apritē nonāk vairāki desmiti tonnu makulatūras, kas ne tikai palīdz saudzēt kokus no nociršanas, bet arī ietaupa ievērojamu ūdens, enerģijas un finanšu apjomu.

“Zaļā josta” kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides saudzēšanas pasākumu simtiem Latvijas izglītības iestādēm. Pagājušajā mācību gadā kampaņas ietvaros, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm no visas Latvijas, savāktas un uz pārstrādi nogādātas 939,545 tonnas makulatūras.  Pērn kampaņa sniegusi nozīmīgu ieguldījumu videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanai valstī - piedaloties 55 003 bērniem un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm, “Zaļā josta” pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju. Izlietoto bateriju vākšana tiek organizēta arī šajā mācību gadā.

Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru.

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, “Zaļā josta”, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv


Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 70 atjaunotas sānu fasādes

10.10.2019.

Noslēgušies fasādes remontdarbi Daugavpils ielā 70. Pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma lūguma tika atjaunotas daudzdzīvokļu nama gala sienas, kas bija nosiltinātas aptuveni pirms 10 gadiem. Nepievilcīgais izskats un lēnā fasādes sienu bojāeja veicināja šo darbu norisi. Šobrīd darbi ir pabeigti, un sienas ir atguvušas savu sākotnējo izskatu, kā arī ir paildzināts šo sienu turpmākais ekspluatācijas laiks.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji un mājas vecākā ir priecīgi par paveikto, kā rezultātā ir izveidojušies pozitīvi apstākļi jaunu darbu plānošanai mājas konstruktīvo elementu uzlabošanas jomā.

 

 


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās decembra norēķinu periodā

21.01.2019.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu pagājušā gada decembra norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs decembrī bija 55,03 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa decembra apkures periodā

 Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, decembra norēķinu periodā ir 1,460 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,47 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,383 EUR/m2 , Pils ielas katlumāja – 2,013 EUR/m2 , Celtnieku ielas katlumāja – 1,523 EUR/m2 ar PVN. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra decembra apkures periodā (no 26.11.2018. līdz 26.12.2018. – 31 diena) bija mīnus 2,46 grādi pēc Celsija. 

 

2017. gada decembra apkures periods (28.11.2017.-27.12.2017.)

2018. gada decembra apkures periods (26.11.2018.-26.12.2018.)

Decembra periods par apkuri

30 dienas

31 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Mīnus 0,8 grādi pēc Celsija

Mīnus 2,46 grādi pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN 12%)

54,12 EUR/MWh

55,03 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

1,279 EUR/m2

1,460 EUR/m2

Maksājumu par apkuri var samazināt

Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas, nodokļu politika – tie ir faktori, kas ietekmē apkures rēķinus un ko nav iespējams mainīt. Taču iedzīvotāji paši var kontrolēt, cik ekonomiski siltumenerģija tiek izmantota dzīvokļos un koplietošanas telpās.

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ iedzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli – bez iemesla neatstāt atvērtus koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt savu dzīvokļu logu spraugas, lai pa tām neizplūstu siltums. Arī, pazeminot temperatūru visā mājā, ir iespējams ietaupīt. Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par temperatūras samazināšanu un savs lēmums jādara zināms SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļai.

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem, ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums. Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās decembra apkures periodā ar PVN:

Rēzeknes 36 – 0,493 EUR/m2, Liepu 9 – 0,526 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,571 EUR/m2, Liepu 24 – 0,689 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,681 EUR/m2, Liepu 21 – 0,729 EUR/m2, Liepu 28 – 0,708 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,36 EUR/m2 ar PVN.

* renovētās mājas

Grafikā apkopota maksa par apkuri 2018. gada decembra norēķinu periodā tehniski līdzīgās 60 dzīvokļu 467. sērijas mājās Preiļos. Siltumenerģijas tarifs un āra gaisa temperatūra visiem patērētājiem ir vienāda, taču maksa par apkuri katrā mājā var būt ļoti atšķirīga. Kā redzams, vislielāko ekonomiju var iegūt, ja veikta pilna renovācija. Kvalitatīvi nosiltināta māja dod ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir lielāks par renovācijas izmaksām, turklāt ieguvums ir arī sakārtota māja ar lielāku tirgus vērtību.


Par kārtības ievērošanu dalīti vākto atkritumu laukumos

21.01.2019.

11. decembrī Preiļos Kultūras namā norisinājās pašvaldības vadības un speciālistu ikgadējā tikšanās ar iedzīvotājiem. Kā viens no sāpīgiem jautājumiem iezīmējās kārtība dalīti vākto atkritumu laukumos pilsētas mikrorajonos. Arī iepriekš ir izskanējusi mikrorajonu iedzīvotāju neapmierinātība, ka konkrētām mājām paredzētos atkritumu konteinerus izmanto citas personas, kā arī atkritumi – galvenokārt lielgabarīta – tiek atstāti ārpus konteineriem, tādējādi piegružojot apkārtni un apgrūtinot gan atkritumu izmešanu, gan aizvešanu.

Arī SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbinieki ir novērojuši, ka nereti blakus konteineriem tiek atstāti lielgabarīta atkritumi – vecie dīvāni, sekcijas u.c. mēbeles, būvgruži pēc lielākiem vai mazākiem remontdarbiem, nolietotā santehnika, sadzīves tehnika u.tml. Saņemot informāciju par nekārtību kādā dalīti vākto atkritumu laukumā, SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki parasti cenšas operatīvi sakārtot teritoriju, aizvedot šos gružus, tāpat tiek piesaistīta arī Pašvaldības policija, lai mēģinātu noskaidrot vaininiekus, jo par šādu rīcību tiek paredzēts administratīvais sods apmērā no 70 eiro.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka konteineri nešķirotajiem sadzīves atkritumiem ir paredzēti tikai un vienīgi ikdienas sadzīves atkritumiem un tos izmantot var tikai konkrēto māju iedzīvotāji. Šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem paredzētiem sašķirotajiem atkritumiem var izmantot ikviens! 

Gadījumos, ja nepieciešams atbrīvoties no vecajām mēbelēm, būvgružiem u.c. liela apjoma atkritumiem, to izvešana jāpiesaka atsevišķi, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu pa tālr. 29420721. Nav pieļaujams, ka tie tiek atstāti dalīti vākto atkritumu punktos pie konteineriem! Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka atsevišķa to izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņemam bez papildu samaksas. Savukārt nolietoto sadzīves tehniku bez maksas var atstāt uz rampas Mehanizatoru ielā 1, Preiļos. 


Preiļu novadā 2018. gadā turpina pieaugt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu daudzums

21.01.2019.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 2018. gada statistiku. Lai gan kopējais atkritumu daudzums ir palielinājies, pieaudzis pārstrādei nodoto dalīti vākto atkritumu apjoms. Uz Demenes atkritumu poligonu «Cinīši» pagājušogad aizvestas 2024,58 tonnas sadzīves atkritumu, veicot 196 reisus, savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas 291,66 tonnas atkritumu, kas veido 12,60% un ir par 108 tonnām vairāk nekā 2017. gadā. 

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidi aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas pirmās kartona ķīpas. Aizvadītajā gadā otrreizējai pārstrādei tika nodots kartons un makulatūra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, stikla iepakojums, plēve, dienasgaismas lampas, PET pudeļu plastmasa, HDPE cietā plastmasa, alumīnija un metāla iepakojums.

Otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu sadalījums 2018. gadā

Preiļu novada iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot gandrīz visus otrreiz pārstrādājamo atkritumu veidus. Atkritumu šķirošana Latvijā ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā vides aizsardzības forma. Tas ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti.

Pagājušā gadā Preiļu novadā sadarbībā ar SIA “Eco Baltia Vide” izvietoti 33 zvanveida konteineri stiklam, tostarp privātmāju rajonos, tāpat iedzīvotājiem 26 dalīti vākto atkritumu laukumos pieejami dzeltenie konteineri. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu arī lauku teritorijā, jauns dalīti vākto atkritumu laukums izveidots Pelēčos, līdz ar to visu Preiļu  novada pagastu centros ir iespēja šķirot! Atgādinām, ka atšķirībā no sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) var izmantot arī individuālo māju vai lauku iedzīvotāji.

Lai gan joprojām daļa iedzīvotāju uzskata, ka atkritumu šķirošana rada neērtības, tas nav nekas sarežģīts, vien pavisam nedaudz jāpamaina savi ikdienas ieradumi, ieviešot šķirotajiem atkritumiem atsevišķu tvertni vai maisiņu, kura saturu dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktā var sadalīt attiecīgi pa dzelteno un zaļo vāku konteineriem. Individuālo māju iedzīvotājiem šķirojot atkritumus, mazāks to daudzums nonāk sadzīves atkritumu konteinerā, līdz ar to tas lēnāk piepildās un ir retāk jāizved.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa vērš individuālo māju iedzīvotāju uzmanību uz to, ka atkritumu konteinera vākam ir jābūt aizvērtam. Pretējā gadījumā konteinerā salīst lietus un, iestājoties salam, tā saturs piesalst, kas savukārt apgrūtina atkritumu izvešanu.

 Mūsu novada iestādēm un uzņēmumiem SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece atgādina, ka ir iespēja bez maksas nodot gan iepakojuma kartonu, gan makulatūru, gan arī cita veida otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus. Tos var nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, vai arī, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks», vienoties par bezmaksas aizvešanu. Tāpat SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā izvietot darba vietās kartona kastes papīram un makulatūrai. To izvešanu var iepriekš pieteikt piezvanot vai arī vienoties par izvešanas grafiku. Arī šis ir bezmaksas pakalpojums.

Pagājušā gada sākumā Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece prognozēja, ka 2018. gadā otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms būs jau pārkāpis 10% no kopējā SIA «Preiļu saimnieks» nodotā atkritumu daudzuma. Priecē, ka šī prognoze ir piepildījusies, tāpēc 2019. gadā jācenšas ne tikai noturēt šo proporciju, bet arī turpināt palielināt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjomu!

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālruni 29420721.
JAUNUMU ARHĪVS