Aktualitātes

Pārstrādei nodotas dienasgaismas lampas

23.02.2018.

20. februārī SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa nodeva otrreizējai pārstrādei dienasgaismas lampas (360 kg), kas ir vienas no visbiežāk sadzīvē izmantotajām lietām, kas satur dzīvsudrabu. Tādēļ dienasgaismas lampas tiek pieskaitītas bīstamo atkritumu grupai.

Dzīvsudrabs izdaloties ir kaitīgs cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Dzīvsudrabs ir dabā sastopams elements, kas atrodas dziļi zemes garozas iežos. Videi un cilvēkiem dzīvsudraba savienojumi ir toksiski, lielās devās tas var būt pat nāvējošs. Dzīvsudrabs, nonākot vidē, ir praktiski neiznīcināms, tādēļ ar sadzīves priekšmetiem, kas satur dzīvsudrabu, ir jārīkojas ļoti apzinīgi un atbildīgi.

Dienasgaismas spuldzes kalpo diezgan ilgi, taču arī tās ar laiku izdeg. Nekādā gadījumā dienasgaismas lampas nedrīkst mest kopējos sadzīves atkritumu konteineros – tās ir jānogādā SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā, kur tās tiek sakrātas lielākā daudzumā un tad nodotas utilizācijai. Pamatā SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā izdegušās lampas nogādā dažādas iestādes un uzņēmumi. Taču arī iedzīvotāji aicināti tās nemest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādāt Rīgas ielā 4, Atkritumu šķirošanas laukumā.

Pārstrādājot dienasgaismas lampas vispirms tiek sasmalcinātas, lai atdalītu tajās esošo dzīvsudrabu. No 100 000 lampu iegūst 3 kg dzīvsudraba masas, 30 % no tās ir tīrs dzīvsudrabs.

Dienasgaismas lampas jānogādā SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tās pieņem darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ja nepieciešams pieteikt transportu, sazinieties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721.


Nikodema Rancāna ielas mikrorajonā tiks rekonstruēti kanalizācijas tīkli

23.02.2018.

2018. gada 14. februārī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar SIA „Preiļu santehniķis” par būvdarbu veikšanu projektā „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, kura gaitā paredzēts N. Rancāna ielas daudzstāvu māju apbūves rajonā rekonstruēt maģistrālos un kanalizācijas pievadus ar pieslēgumiem maģistrālajiem tīkliem Liepu ielā un N. Rancāna ielā. Darbu gaitā tiks nomainītas maģistrāles kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1,2,3,4,5,8 un Liepu ielā Nr. 4,6,8, 10,12.

Kanalizācijas tīkli N. Rancāna ielas mikrorajonā kalpo jau vairāk nekā 50 gadus, daudzviet vecās čuguna caurules ir kritiskā stāvoklī. Līdz ar to SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienestā ik pa laikam tiek saņemta informācija par kārtējo kanalizācijas noplūdi vai cauruļu aizdambēšanos. Lai ar šāda rakstura biežām avārijas situācijām šī mikrorajona iedzīvotājiem vairāk nebūtu jāsaskaras, tikai pieņemts lēmums veikt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Kā pastāstīja SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja
vietnieks Kristaps Určs, būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši, būvdarbi tiks uzsākti labvēlīgos laikapstākļos, orientējoši, maijā.

Darbus paredzēts organizēt tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. Taču jārēķinās, ka iekšpagalmos norisināsies rakšanas darbi, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni pret būvdarbiem, jo tieši viņi būs galvenie ieguvēji pēc kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas. K. Určs paskaidroja, ka arī pārslēgšanās no vecajiem uz jaunajiem tīkliem norisināsies operatīvi un lielas neērtības iedzīvotājiem nesagādās.

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.

Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums arī par būvdarbiem projektā „Ūdensvada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei N. Rancāna ielu rajonā, Preiļos”, kur paredzēts nomainīt maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadus šī mikrorajona daudzdzīvokļu mājām. Lai taupītu laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiks veikti vienlaicīgi. 


Preiļos privātmāju sektorā izvietoti divi atkritumu konteineri stiklam

23.02.2018.

2018. gada februāra vidū Preiļos individuālo māju sektorā SIA “Preiļu saimnieks” uzstādīja pirmos divus atkritumu konteinerus stiklam – uz Talsu un Bērzu ielas, kā arī Varakļānu un Latgales ielas stūra. Teritorijas labiekārtošana tiks veikta labvēlīgākos laikapstākļos, iestājoties pavasarim.

Kā paskaidroja SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece, pirmie konteineri izvietoti tieši stiklam, jo tas ir smags materiāls un, veicinot stikla šķirošanu arī privātmāju sektorā, samazināsies atkritumu poligonā nodoto atkritumu apjoms.

Kopumā Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 23 dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi, savukārt lauku teritorijā – 3 (Aizkalnē, Līčos un no 2017. gada arī Prīkuļos). Atšķirībā no nešķirotajiem sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem paredzētajiem atkritumiem var izmantot jebkurš iedzīvotājs.

Atgādinām, ka konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Pudelēm un burkām jābūt tukšām un izskalotām. Zaļajos konteineros nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.

 


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās janvāra norēķinu periodā

23.02.2018.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada janvāra norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs janvārī bija 54,52 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa janvāra apkures periodā

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, janvāra norēķinu periodā ir 1,556 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,46 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,488 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,124 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,566 EUR/m2 ar PVN.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra janvāra apkures periodā (no 28.12.2017. līdz 28.01.2018. – 32 dienas) bija mīnus 1,71 grāds pēc Celsija.

AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas gāzes cena februārī varētu nedaudz samazināties, tātad arī siltumenerģijas tarifs būs nedaudz zemāks.

 

2017. gada janvāra apkures periods (28.12.2016.-26.01.2017.)

2018. gada janvāra apkures periods (28.12.2017.-28.01.2018.)

Janvāra periods par apkuri

30 dienas

32 diena

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Mīnus 4,32 grādi pēc Celsija

Mīnus 1,71 grāds pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN)

54,12 EUR/MWh

54,52 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

1,541 EUR/m2

1, 556 EUR/m2

Remontdarbi palīdz ietaupīt

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās janvāra apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 36 – 0,507 EUR/m2, Liepu 9 – 0,557 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,595 EUR/m2, Liepu 24 – 0,656 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,659 EUR/m2, Liepu 21 – 0,763 EUR/m2, Liepu 28 – 0,645 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,37 EUR/m2.

Viszemākie apkures rēķini ir pilnībā renovētās mājās, taču arī dažādi citi ēkas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, piemēram, siltināti bēniņi, pagrabs un cokols, siltinātas iekšējās caurules, ielikti PVC logi koplietošanas telpās u.tml. kaut nedaudz, bet tomēr samazina apkures maksājumu.


Nekustamā īpašuma Jaunajā ielā 1-11, Preiļos elektroniskā izsole

23.02.2018.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Jaunā iela 1-11, Preiļi, kopplatībā 36,5 m2, ar kadastra Nr.7601 900 1895, un kopīpašuma 365/26518 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 76010031507005).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4330 11.

Īpašuma izsoles sākumcena 2300,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 22. februārī plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2018. gada 26. martā pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 14. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 230,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
JAUNUMU ARHĪVS