Aktualitātes

SIA “Preiļu saimnieks” rēķinus varēs ērti saņemt Swedbank internetbankā

02.08.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” komunālo pakalpojumu rēķinus tagad var saņemt arī Swedbank internetbankā, kur tos var pa tiešo apmaksāt vai arī pieslēgt automātisku apmaksu. Pakalpojums rēķinu maksātājiem ir bez maksas.
SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: “Sabiedrībai “Preiļu saimnieks” ar Swedbank ir noslēgts savstarpējas sadarbības līgums, kas regulē abu pušu saistības un pienākums šajā jomā, kā arī sniedz detalizētu darījumu aprakstu, kas ir īpaši svarīgi, ilgstošā laika posmā veicot regulārus un precīzus maksājumus. Kādi būs ieguvumi klientiem? Pirmkārt, būs mazāk rūpju un ietaupīts laiks nekā līdz šim, maksājot Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai arī internetbankā. Otrkārt, rēķini tiks apmaksāti laikus, nebūs jāuztraucas par līgumsodu kavējuma gadījumos. Treškārt, iespēja izvēlēties maksājuma veikšanas dienu. Ceturtkārt, iespēja veikt maksājumu daļējā apmērā, ja kontā nepietiek līdzekļu pilnai rēķina apmaksai. Piektkārt, klientiem vienmēr pastāv iespēja atteikties no rēķina automātiskas apmaksas un turpināt maksāt kā līdz šim – Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai internetbankā.“
„E-rēķinu risinājums sniedz iespēju saņemt savus rēķinus vienuviet internetbankā, tos pārskatīt un ērti apmaksāt ar vienas pogas nospiešanu, turklāt arī izmantot rēķinu automātisku apmaksu. Patlaban Swedbank klientiem pieejama jau vairāk kā 50 uzņēmumu e-rēķinu apmaksa. Katru mēnesi iesūtīto e-rēķinu skaits turpina pieaugt,” uzsver Beāte Krauze, Swedbank Naudas plūsmas un e-produktu daļas vadītāja.
Pieteikties SIA “Preiļu saimnieks” rēķinu saņemšanai internetbankā var, vēršoties SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā, Swedbank internetbankā vai arī kādā no tuvākajām bankas filiālēm.
SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus pakalpojumus.


Daudzdzīvokļu mājas piedalās konkursā “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”

25.07.2016.

Preiļu novada dome piekto gadu rīko konkursu “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Šogad pirmo reizi piedalās arī četras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Preiļu pilsētā: Andreja Upīša ielā 6, Celtnieku ielā 5, Saltupes ielā 1 un Saltupes ielā 5.  Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Preiļu novada svētkos.

Lai māja sakopta!
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 6 iedzīvotāji apjomīgo mājai piegulošo teritoriju ar entuziasmu un apņēmību kopīgiem spēkiem iekopuši vairāku gadu garumā, tādēļ hostas, plīvurpuķes, krēmkrāsas parka rozes, ceriņi un jasmīnu krūmi krietni sakuplojuši, bet vienu no mājas sienām nosedzis liels zaļš mežvīns, kas rudenī iekrāsojas ugunssārts. Mājas vecākā Svetlana Stabulniece stāsta, ka viss sācies ar nelielu puķudobi, kas katru gadu arvien paplašināta un paplašināta, tā pamazām vien aptverot visu māju. Svetlana Stabulniece akcentē, ka lēmumus pieņem un pie teritorijas labiekārtošanas strādā visi mājas iedzīvotāji kopā, un lielu paldies viņa saka Kondratjevu ģimenei un Santai Pastarei.
Šogad pavasarī šī māja piedalījās Preiļu novada domes iniciētajā apzaļumošanas akcijā, kad tika piedāvāti bezmaksas stādi teritoriju apzaļumošanai, un apstādījumi tika papildināti ar tūjām, ceriņiem un spirejām. Svetlana Stabulniece stāsta, ka viņas rīti sākas dārzā: “Rītos pieceļos un apskatos, kas no jauna uzziedējis, kas vēl plaukst, kas jāpadara. Pavasarī pie mums koši zied un smaržo ceriņi, vasarā jasmīni un liepas.”
“Visu darām paši, bet, ja kaut ko nevaram paveikt saviem spēkiem, tad griežamies pēc palīdzības pie SIA “Preiļu saimnieks”,” norāda Svetlana Stabulniece. “Liels paldies Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei un dārzniecei Veltai Kodorei! Viņas vienmēr ir ļoti atsaucīgas. Paldies arī SIA “Preiļu saimnieks” sētniekiem!”
“Paši par visu rūpējamies, jo gribam, lai mums ir sakopta māja. Skatīties uz ziediem ir daudz patīkamāk, nekā ja šeit visapkārt augtu nezāles,” pasvītro Svetlana Stabulniece. Nākotnē ir doma iestādīt tūju dzīvžogu, kā arī veikt dažādus uzlabojumus pašai ēkai, piemēram, atjaunot balkonu plāksnes par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem.  

Puķēm vieta būs vienmēr
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 5 apstādījumu krāšņums priecē no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Iepretī mājai atrodas rūpīgi kopti mazdārziņi, kur kopā ar dārza veltēm veiksmīgi sadzīvo arī rozes, hortenzijas, lilijas, tā radot iespaidu par mazdārziņiem kā lielām vienlaidu puķudobēm. Savukārt no ceļa puses mazdārziņu teritoriju ierobežo pārdomāts peoniju un hostu stādījums.
Mājas ieejas lieveņi bagātīgi noauguši kupliem vīteņaugiem kā zaļām sienām, un sava vieta šeit arī iekaramiem puķupodiem. Zaļajā zonā pie katras kāpņu telpas zied rožu krūmi.
“Bez puķēm nevaru. Mazdārziņā varētu samazināt platību kartupeļiem, bet puķes man tur augs vienmēr,” atklāj mājas vecākā Jadviga Ciša. Viņa arī uzsver, ka apstādījumi ir kopīga mājas iedzīvotāju darba rezultāts. “Labais gariņš” ir Veronika Bindare, kura vienmēr visam seko līdzi, arī lielā apaļā puķudobe ir viņas veidota. Teritorijas labiekārtošanā iesaistās Emīlija Vaivode, palīdz arī Babru un Šmeikstu ģimenes, īpaši, ja kādam darbam vajadzīgs pielikt vīrieša roku. Smagāku darbu veikšanai kā koku stumbeņu nozāģēšana tiek lūgta SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieku palīdzība.

Puķu daudzveidība
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saltupes ielā 5 dzīvokļu īpašnieki veido katrs savu puķudobi, bet tā rezultātā ir aptverta visa teritorija apkārt mājai un tā atrodas puķu ielokā. Apstādījumu kopšanai brīvo laiku atvēl mājas vecākā Lilita Staškeviča, Ināra Bogdanova, Alīda Andrejeva un Jekaterina Medvedjeva.
Šeit tiek strādāts ar radošu pieeju – daudzveidīgu vasaras puķu un ziemciešu stādījumu papildina akmeņu veidojumi, puķu trauks kā maza ziedu piramīda, vecs vērpjamais ratiņš turpina savu mūžu starp nokareno puķu podiem. Pretī mājai dienvidu pusē iekārtota omulīga atpūtas vieta ar galdu un soliem, kur pavēnī atvilkt elpu un baudīt dabu.

Kopīgs darbs saliedē
Pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saltupes ielā 1 pārdomāti tiek veidots dārzs ar mūžzaļo skujkoku, rododendru un citu dekoratīvo krūmu stādījumiem, ko papildina košu krāsu vasaras puķes. Savukārt pie ieejas mājā bagātīgi zied hortenzijas.
Mājas vecāka Tekla Smilga stāsta, ka sākotnēji katram dzīvoklim bija sava puķudobe, bet ar laiku tām paplašinoties, tās visas apvienojušās vienā lielā puķudobē, ko tagad plāno visi kopā. “Pie puķēm rosās visi, kam ir laiks,” norāda mājas vecākā un akcentē Tamāras Anaņjevas un Ināras Anufrijevas ieguldīto darbu. Kopīgs darbs saliedē, raisa piederības sajūtu un mazina atsvešinātību.


Tuvojas kapusvētki

22.07.2016.

Augustā Preiļu pilsētas kapos notiks kapusvētki, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti atcerēties savus piederīgos un sakopt atdusas vietas.
Atsevišķas darbības kapos obligāti jāsaskaņo ar kapu pārzini. Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, aicinām ievērot kapsētu uzturēšanas noteikumus, kuri nosaka arī kapa vietas sakopšanu un labiekārtošanu. Sevišķi jāievēro, ka:
- kapa vietas apstādījumi nedrīkst pārsniegt ierādītās kapa vietas robežas; krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 50 cm; kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu; attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās – 0,5 m;
- apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts ievest dzīvniekus;
- kapsētas teritorijā aizliegts braukt ar automašīnām, ja nav saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
- kapa vietai, kura netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek izbeigts kapa vietas rezervēšanas līgums, un tā tiek atzīta par neuzturētu;
- atkritumi pēc kapa vietas sakopšanas jānogādā tiem paredzētajās vietās. Sevišķs lūgums svecītes, plastmasu, betona apmales, vecos pieminekļus nemest lapu, ziedu, saslauku kaudzē, bet atstāt tai blakus.
Preiļu pilsētas jauno un veco kapu uzturēšanu veic pašvaldības uzņēmuma SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs atbilstoši „Preiļu novada kapu uzturēšanas noteikumiem”.


Kapusvētki notiks šā gada 6. augustā plkst. 14.00 Preiļu jaunajos kapos, 7. augustā plkst. 15.00 Preiļu pilsētas kapos un 21. augustā plkst. 15.00 Preiļu vecajos (poļu) kapos.


Rēķinu apmaksa laikus ir katra dzīvokļa īpašnieka pienākums

20.07.2016.

Komunālie parādi ir viena no aktuālākajām problēmām, kas skar gan dzīvokļa īpašniekus, gan namu apsaimniekotājus. Uz šā gada 1. jūliju kopējā SIA “Preiļu saimnieks” klientu parāda summa sastāda 432 657 EUR. Savukārt parāds par siltumenerģiju pēdējā gada laikā ir palielinājies par 2,7 %. Kopumā vērtējot, klientu maksājumu disciplīna nav būtiski uzlabojusies. Daļa dzīvokļu īpašnieku un īrnieku vasaras periodā veic avansa maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, lai izvairītos no parāda veidošanās apkures sezonas laikā.

Parādu esamība apgrūtina apsaimniekotāja darbību
Parādi lielā mērā ietekmē SIA „Preiļu saimnieks” attīstību, ja pakalpojuma ņēmēji laikus nenorēķinās ar apsaimniekotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, bet apsaimniekotājam ar saviem līgumpartneriem (par kurināmo, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās simtprocentīgi. Pasliktinoties mājas kopējai maksātspējai, cieš ne tikai apsaimniekotājs, bet arī visi pakalpojuma ņēmēji. Tieši no dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) maksāšanas disciplīnas atkarīgs, kā noritēs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana, jo apsaimniekotājs veic tikai tos darbus, ko deleģējuši dzīvokļu īpašnieki un ir pietiekošs finansējums. Mājās, kurās ir daudz parādnieku, ir apgrūtināta apsaimniekošanas darbu izpilde, jo lielie parādi ir strauji samazinājuši mājas kopējo uzkrājumu.

“Apzinīgie” nemaksā par parādniekiem
Dzīvokļa īpašnieks neatbild par cita dzīvokļa īpašnieka parādiem. Nav pamata uzskatīt, ka “maksātāji maksā arī par nemaksātājiem”, jo atbilstoši likumdošanas normām atsevišķa īpašuma īpašniekam ir pienākums atbildēt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem, kā arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.
Dzīvokļu īpašnieku mājas uzkrājumus, piemēram, mājas remontam, pārvaldniekam nav tiesību izmantot cita dzīvokļa īpašnieka parādu segšanai vai kādu citu neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais izņēmums tam ir, ja paši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto naudu izmantot citu dzīvokļa īpašnieku parādu segšanai.
Vēl viens mīts: “jo vairāk parādnieku, jo lielāki komunālo pakalpojumu rēķini”. Patiesībā tā nav, un neviens nemaksā par sava kaimiņa radītajiem parādiem, jo to liedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, kas noteic, ka siltumenerģijas tarifos nedrīkst iekļaut uzkrājumus no šaubīgiem debitoru parādiem. Šo metodiku ir izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tā seko, lai šī metodika tiktu ievērota. Metodikā noteikts, ka tarifa projektā neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo debitoru veidošanai).

Pret parādniekiem tiek celti prasības pieteikumi tiesās
Ir zināma klientu daļa (trūcīgie, maznodrošinātie), kam ienākumi ir nelieli un kam ir grūti norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Taču savu ģimenes budžetu katrs plāno savādāk, un ir arī tādi parādnieki, kuri var samaksāt, bet to nedara, atrodot dažādus aizbildinājumus nemaksāšanai. Reti kurš iztiek bez televīzijas, interneta, mobilā tālruņa – tie ir pakalpojumi, par kuriem maksā arī tad, ja it kā “nav naudas”, ko maksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Piemēram, kubikmetrs SIA “Preiļu saimnieks” piegādātā aukstā dzeramā ūdens maksā apmēram tikpat, cik pudele minerālūdens.
SIA “Preiļu saimnieks” cīnās ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem, un, ja neizdodas vienoties par parāda atmaksu, tad tiek celti prasību pieteikumi tiesās.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 14. panta 2. daļu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā piedziņu var vērst uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.

Par parāda atmaksu (pa daļām) var tikt noslēgta vienošanās
Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā) pie jurista palīga Irēnas Rancānes ir iespējams noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus pēc sastādītā grafika, SIA „Preiļu saimnieks” pēc diviem mēnešiem var atjaunot līgumsoda aprēķinu, kā arī var celt prasības pieteikumu tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Pēc tiesas vai tiesas lēmuma (kas ir stājies spēkā) viena mēneša laikā parādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties ar apsaimniekotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tas ir, var ierasties pie SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīga Irēnas Rancānes (Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā) un noslēgt vienošanos par saistību izpildi pa daļām. Ja parādnieks to neizdara viena mēneša laikā, SIA „Preiļu saimnieks” nodod zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas spriedumu vai lēmumu piespiedu izpildei (piedziņai).
Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju ir iesniegta par parāda un līgumsoda piedziņu, parādniekam ir iespēja līdz tiesas dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu (ja tāds ir), tiesāšanās vai tiesas izdevumus, tad apsaimniekotājs var lūgt tiesu izbeigt tiesvedību.

Parādu nevajag atstāt bez ievērības
SIA „Preiļu saimnieks” pakalpojuma ņēmēji, kuri nevar pilnā apmērā norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (īri/apsaimniekošanu), vienmēr tiek uzklausīti un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Dzīvē var būt dažādas situācijas, kad pasliktinās cilvēka finansiālā situācija nelaimes gadījuma vai veselības stāvokļa dēļ, un tas viss tiek ņemts vērā, uzsver Irēna Rancāne. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju var tikt celts prasības pieteikums tiesā. Tādēļ visi, kuriem iekavējušies maksājumi, tiek aicināti griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā), lai esošajā situācijā rastu labāko risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.
SIA „Preiļu saimnieks” aicina savus klientus vasarā veikt avansa maksājumus, lai gada griezumā maksājuma summa izlīdzinātos un vieglāk būtu norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu apkures periodā.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļas jurista palīgu Irēnu Rancāni pa tālr. 28300799 vai savus jautājumus sūtīt uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv.
SIA “Preiļu saimnieks” pateicas visiem klientiem, kuri maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic laikus un dzēš parādus, kā paredz vienošanās!


Lauksaimniecības plēvju izvešanas akcija rod atsaucību

18.07.2016.

Rūpējoties par vides aizsardzību un dabas resursu taupīšanu, vienīgais pareizais lauksaimniecības skābbarības ruļļu plēvju utilizācijas veids ir to otrreizēja pārstrāde, tādēļ SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa piedāvā to bezmaksas izvešanas akciju no lauku saimniecībām.
SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja informē, ka lielākā atsaucība bijusi no Saunas pagasta zemniekiem, taču atsaucās arī zemnieki no Aizkalnes un Pelēču pagasta. Ruļļu plēvju izvešanas akcijā lielākoties gadu no gada piedalās vienas un tās pašas saimniecības, bet īpašs prieks par tiem, kuri sadzirdējuši no kaimiņiem vai izlasījuši presē par šādas akcijas norisi, piesakās pirmo reizi.
Vērojams, ka ar katru reizi cilvēki izturas arvien apzinīgāk un saprot, ka plēves tiks nodotas otrreizējai pārstrādei, tādēļ ievēro, ka plēvēm jābūt tīrām bez dubļiem un piemaisījumiem, sieti un šņores jāatdala atsevišķi, jo tie nav pārstrādājami un to vieta ir kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
Vineta Igolniece pozitīvi vērtē to, ka daudzi saimnieki izlietotās ruļļu plēves, tīras un rullīšos satītas, atved paši un atstāj Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Tas ir ērtāk, jo plēves nav ilgstoši jākrāj un jāsaskaņo to izvešana, gaidot rindā SIA “Preiļu saimnieks” transportu.
SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa šādas akcijas rīkos arī turpmāk, un Preiļu novada lauksaimniekiem nebūs jāuztraucas, kur likt plēves, jo to dedzināšana vai aprakšana zemē ir liekas pūles, turklāt tā ir videi un pašu veselībai kaitīga rīcība. Saimniecībām iepriekš jāsazinās ar SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļu pa tālr. 29420721 un jāpiesakās lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanai.
Vineta Igolniece saka paldies visiem, kuri novērtē akciju un piedalās tajā katru gadu, un izvēlas atbrīvoties no ruļļu plēvēm videi draudzīgā veidā!
JAUNUMU ARHĪVS