Aktualitātes

Piedalies Lielajā Talkā 28. aprīlī!

24.04.2018.

28. aprīlī visā Latvijā, tostarp arī Preiļu novadā, norisināsies tradicionālā Lielā Talka.

Preiļu novadā talcinieku rosība sākās jau pagājušā nedēļā. 21. aprīlī, neskatoties uz vējaino laiku, liels darbs tika paveikts Preiļu parkā, talcinieki pulcējās arī Prīkuļos, Moskvinā, Aizkalnē, Preiļu Poļu kapos, iestāžu teritorijās un citviet.

Arī šajā nedēļā talka turpinās, lai noslēgtos 28. aprīlī! Talku vietas gan Preiļu novadā, gan citviet Latvijā var apskatīt www.talkas.lv.

28. aprīlī plkst. 9.00 talcinieki aicināti pulcēties pie Brāļu kapiem, Preiļos. Talkas noslēgumā visi talkotāji pie Preiļu parka estrādes tiks cienāti ar tradicionālo talkas zupu!

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA «Preiļu saimnieks».

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr. 26438147 (Zenta Igolniece).


Lielā Talka Preiļu novadā

20.04.2018.

Lielā Talka arī šajā pavasarī, 28. aprīlī, visā Latvijā pulcēs talkotājus, kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku.

Lielās Talkas aktivitātes Preiļu novadā

Preiļu novads lepojas ar Latvijā lielāko parku, kura platība ir 41 ha, un šī tradicionāli ir tā vieta, kur norit vairums Lielās Talkas rosības. Šogad, lai darbi raiti ritētu uz priekšu, preilieši talkot sāka jau aprīļa vidū!

Talkošana notiek ne tikai parkā – tiks sakoptas izglītības iestāžu, pagastu teritorijas, kapsētas u.c. Lielākā talcinieku aktivitāte Preiļu novadā šogad paredzēta 21. aprīlī, savukārt Lielās Talkas noslēguma aktivitātes gaidāmas 28. aprīlī vienlaikus ar visu Latviju!

Talkošanai aicināts pievienoties ikviens talkot gribētājs – ar Preiļu novadā un visā Latvijā plānotajām talkām var iepazīties www.talkas.lv mājaslapā atrodamajā kartē.

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA «Preiļu saimnieks».

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr. 26438147 (Zenta Igolniece).

Aicina balsot par “zaļu” Latviju

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir “Mainām Latviju! Maināmies paši!”, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas labklājība, tīrība un ilgtspēja.

Tāpēc šogad visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti balsot par “zaļu” Latviju, kas šogad iezīmē jaunu pavērsienu Lielās  Talkas attīstībā. Tā ietvaros ikviens, ieejot mājaslapā www.parzalulatviju.lv, var apliecināt savu gribu Latviju veidot kā “zaļu”, veselīgu un ilgtspējīgu valsti.

Zaļā referenduma organizatori piedāvā mainīt Satversmi un līdzās demokrātijai un neatkarībai pievienot gandrīz vai vissvarīgāko jēdzienu – ilgmūžību, kas nozīmē to pašu, ko ilgtspējīgs vai zaļš.


Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija N.Rancāna ielas mikrorajonā

10.04.2018.

Šī gada 10. aprīlī tika uzsākti ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā, Preiļos. Līgumus par darbu veikšanu šī gada februārī SIA “Preiļu saimnieks” noslēdza ar SIA “Preiļu santehniķis”.

SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs norāda, ka darbu veikšanas laikā apgrūtināta būs autotransporta novietošana N. Rancāna ielas mikrorajona iekšpagalmos. Jāņem vērā, ka materiālus vedīs arī smagās automašīnas, kurām lielo gabarītu dēļ ir grūti manevrēt pa mazajām iekšpagalmu ielām, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni un šajā laikā nenovietot automašīnas aktīvajā būvdarbu zonā.

Darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Tiks nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī maģistrāles kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12.

Gan esošie ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli šajā rajonā ir aptuveni 50 gadus veci un diezgan sliktā stāvoklī. Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās. 

Būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši. Lai taupītu laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiek veikti vienlaicīgi.

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.


Pieejama informācija par mājas apsaimniekošanas maksas uzkrājumu

09.04.2018.

SIA “Preiļu saimnieks” klientiem ir iespēja iepazīties ar savas mājas apsaimniekošanas maksas uzkrājumu. “Dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats” par 2017. gadu pieejams SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos.


Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās marta norēķinu periodā

05.04.2018.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada marta norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs martā bija tāds pats kā februārī – 54,4 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa marta apkures periodā ir 1,424 EUR/m2

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām, marta norēķinu periodā ir 1,424 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 1,32 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,354 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,969 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,450 EUR/m2 ar PVN.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra marta apkures periodā (no 26.02.2018. līdz 27.03.2018. – 30 dienas) bija mīnus 4,14 grādi pēc Celsija.

 

2017. gada marta apkures periods (24.02.2017.-26.03.2017.)

2018. gada marta apkures periods (26.02.2018.-27.03.2018.)

Marta periods par apkuri

31 diena

30 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

Plus 1,83 grādi pēc Celsija

Mīnus 4,14 grāds pēc Celsija

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN)

54,29 EUR/MWh

54,4 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12%)

1,112 EUR/m2

1,424 EUR/m2

 

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās marta apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 36 – 0,457 EUR/m2, Liepu 9 – 0,494 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,541 EUR/m2, Liepu 24 – 0,612 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,591 EUR/m2, Liepu 21 – 0,729 EUR/m2, Liepu 28 – 0,572 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 72 – 0,31 EUR/m2.

Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi palielina ēkas siltumenerģijas patēriņu un sadārdzina siltuma izmaksas. Efektīvākais apkures rēķinu samazināšanas veids ir daudzdzīvokļu ēku kompleksā renovācija, tāpēc viszemākie apkures rēķini ir pilnībā renovētās mājās, taču arī dažādi citi ēkas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, piemēram, siltināti bēniņi, pagrabs un cokols, siltinātas iekšējās caurules, ielikti PVC logi koplietošanas telpās u.tml. kaut nedaudz, bet tomēr samazina apkures maksājumu.

Apkures sezona tuvojas noslēgumam

Apkures perioda sākuma vai beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

Iepriekšējos gados apkures padeve pilsētā tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē.  Apkuri iespējams pārtraukt ātrāk, SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā iesniedzot mājas vecākā iesniegumu vai savācot vairāk par pusi mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies par apkures pārtraukšanu. Apkure tiek pārtraukta iesniegumā norādītājā datumā.
JAUNUMU ARHĪVS