Aktualitātes

29.01.2020.


Andreja Paulāna ielā veikta veco un bīstamo koku nozāģēšana

29.01.2020.

2019. gada 18.-19. decembrī, Preiļos, A. Paulāna ielas posmā (sākot no Raiņa bulvāra uz Pils ielas virzienu, Preiļu muižas parka ziemeļu malā) tika veikti iepriekš plānoti un ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un Preiļu parka rekonstrukcijas projekta autori Ilzi Māru Janelis saskaņoti koku nozāģēšanas darbi, kuru laikā tika nogrieztas 32 bojātas un bīstamas kļavas.

SIA “Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja, Koku novērtēšanas komisijas locekle, Zenta Igolniece skaidro, ka šie koki bija veci, tiem bija trupes bojāti vairāki caurumi, dziļas plaisas, daudz nokaltušu zaru. Un šo iemeslu dēļ tie bija kļuvuši bīstami ne tikai cilvēkiem un autotransportam, kas pārvietojas pa šo ielu, bet arī apdraudēja blakus esošās mājas.

No pilsētvides un ainaviskā viedokļa Preiļu pašvaldība būtu vēlējusies saudzīgāku risinājumu, taču, lai neapdraudētu iedzīvotāju un infrastruktūras drošību cilvēku bieži apmeklētā vietā, no savu mūžu nokalpojušajiem kokiem bija jāšķiras.

Koku ciršanas darbus veica uzņēmuma SIA “SPERO SK” sertificēti arboristi.Vētras postījumi Preiļu pilsētas kapos

24.01.2020.

Visā Latvijā 18. decembra pievakarē plosījās vētra, tika nolauzti un izgāzti koki, nolauzti koku zari, pārrautas elektroapgādes līnijas, vairākās pilsētās tika apgāztas Ziemassvētku galvenās egles. Preiļu pilsētas galvenā egle izturēja šo dabas pārbaudījumu, taču Preiļu pilsētas kapos augošās egles – nē. Vairāki koki tika izgāzti ar visām saknēm. Par laimi sabojājot tikai žogu, nedz kapu kopiņas, nedz pieminekļi nav cietuši.

Preiļu pilsētas kapsētā aug daudz koku un, veicot jaunus apbedījumus, nereti šiem kokiem tiek nocirstas saknes, kā rezultātā tiem pavājinās sakņu sistēma un stiprākā vējā tie vienkārši izgāžas. Tāpēc regulāri tiek sekots līdzi kapsētā augošo koku stāvoklim, lai laikus izzāģētu bīstamos un bojātos. Vēl pavisam nesen Preiļu pilsētas kapos tika nogriezti 12 bojāti koki, par kuriem bija saņemti iedzīvotāju iesniegumi un Preiļu novada domes saskaņojumi.

Koku zāģēšanas darbus kapsētā veic speciālisti ar attiecīgo ekipējumu un instrumentiem, jo koki tiek zāģēti ļoti sarežģītā situācijā – apkārt ir kapu kopiņas un pieminekļi, tāpēc nav iespējas kokus nogāzt. Koki tiek zāģēti pa daļām, zari no augšas, ar virvju palīdzību, saudzīgi tiek nolaisti lejā – klajumiņos starp apbedījumu vietām. Pēc zāģēšanas darbiem SIA “Preiļu saimnieks” sakopj teritoriju, taču jāņem vērā, ka piebraukt klāt ar tehniku parasti nav iespējams, tāpēc nozāģētais koks tiek smalki sagriezts un pa taciņu aiznests līdz vietai, kur var piebraukt autotransports. Ņemot vērā šos sarežģītos darba apstākļus, nozāģētā koka savākšana nenotiek tik ātri, cik, iespējams, to vēlētos kapavietu kopēji. Tāpēc iedzīvotāji šādos gadījumos tiek aicināti būt saprotoši un iespēju robežās ņemt dalību savu kopiņu sakopšanā!

          


24.01.2020.


24.01.2020.
JAUNUMU ARHĪVS