Pilsētas ielās turpinās ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve

Atpakaļ

19.06.2013.

 

Pilsētas ielās turpinās ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” pilsētas komunikāciju tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi.

Šonedēļ (līdz Jāņiem) plānots ieklāt asfalta virskārtu Brīvības ielā. Tīklu izbūves un pieslēguma aku montāžas darbi pabeigti Latgales ielā (posmā no Varakļānu līdz Talsu ielai), arī šajā ielā visā tās garumā ieklāts asfalta segums.

Aglonas ielā posmā no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai slēgta satiksme, jo šeit notiek pieslēguma aku izbūve. Plānots, ka no 18. jūnija satiksmei tiks slēgts Aglonas un Liepu ielas krustojums, kur sāksies pilsētas komunikāciju tīklu izbūve un montāža. Rezultātā arī Ventspils ielas iedzīvotājiem beidzot būs iespēja pieslēgties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem.

Raiņa bulvārī turpinās kanalizācijas tīklu izbūve posmā no Talsu ielas līdz A. Paulāna ielai. Kad tīkli būs izbūvēti un tranšejas būs aizbērtas, šis ielas posms būs atvērts satiksmei, bet ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve turpināsies posmā no Talsu ielas līdz Aglonas ielai.

Atsevišķās ielās vēl turpinās pieslēguma aku montāža, un augstā gruntsūdens līmeņa dēļ tiek izmantotas atsūknēšanas iekārtas, tas ir faktors, kas sarežģī un paildzina būvdarbus.

 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!