Maksa par komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļa īpašnieka/īrnieka pagaidu prombūtnes laikā

Atpakaļ

09.07.2013.

Vasarā, kad daudzi izbauda atvaļinājumus, dodas tuvākos vai tālākos ceļojumos vai pārceļas uz vasarnīcām, aktuāls kļuvis jautājums, kā norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem – par ko šādos gadījumos ir iespējams veikt pārrēķinu, bet par ko vienalga jāmaksā.

Ja dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, attiecīgajā laikposmā par viņu netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ja maksa par šo pakalpojumu tiek aprēķināta no iemitināto personu skaita. Tāpat netiek iekasēta maksa par ūdeni un kanalizāciju, ja aprēķins tiek veikts no iemitināto personu skaita.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nevar attiekties maksāt par pakalpojumiem, kas saistīti ar konkrēto dzīvokļa īpašumu. Atrodoties prombūtnē jāmaksā apsaimniekošanas vai īres maksa (neprivatizētiem dzīvokļiem) un maksa par elektroenerģiju koptelpās. Maksa par pakalpojumiem netiek pārrēķināta arī gadījumos, ja pagaidu prombūtnē atrodas persona, kura vienīgā dzīvo dzīvoklī.

Ja aizbraukšana ir plānota un prombūtne ilgst vismaz septiņas dienas pēc kārtas, svarīgi par to laicīgi rakstiski informēt SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļu N. Rancāna ielā 3a, Preiļos,  bet pēc dzīvoklī dzīvojošās attiecīgās personas atgriešanās jāuzrāda prombūtni apliecinošs dokuments (izziņa, lidmašīnas biļete u.c.). Informācija par dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni netiek izpausta trešajām personām.