Sakopta un tīra pilsēta – gandarījums pašiem un labpatika viesiem

Atpakaļ

30.07.2013.

Sakopta un skaista vide noskaņo pozitīvi. Taču harmoniski labiekārtota vide vienmēr ir mērķtiec īga darba rezultāts. SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa un Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa gādā, lai vasarā, atpūtas un atvaļinājumu laikā, mūsu pilsētā būtu patīkami dzīvot mums pašiem, bet ciemiņi vēlētos šeit uzturēties iespējami ilgāk un gribētu atgriezties vēlreiz.

Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbinieki regulāri pļauj zāli pilsētas centrā, laukumos un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos, kopj mauriņus. Regulāri tiek veikti dažādi pilsētas sakopšanas darbi – vākti atkritumi, slaucīti gruži, cirpti dzīvžogi.

SIA „Preiļu saimnieks” dārznieces Veltas Kodores vadībā tiek uzturēti pilsētas apstādījumi. Puķu dobju un piramīdu laistīšana notiek agrās rīta stundās, lai augi labāk pārlaistu dienas tveici.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece norāda, ka gatavošanās lieliem sabiedriskajiem un kultūras pasākumiem prasa papildu rūpes un uzmanību. Šovasar aizvadīti vairāki lieli pasākumi, kas pulcēja daudz apmeklētāju, – vairāki tirdziņi, euharistiskā procesija pa pilsētas ielām, projekta „Baltais putns” noslēguma festivāls, kurā kuplā skaitā piedalījās arī dalībnieki no Lietuvas, Zemessardzes 22. vasaras sporta spēles, bet augustā vēl gaidāmi pilsētas svētki. Lai šādiem pasākumiem pienācīgi sagatavotos, mūsu Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbiniekiem bieži vien tas prasa daudzas darba stundas ārpus darba laika agros rītos un vēlos vakaros. Pasākumu norises vietās tiek uzstādītas papildus atkritumu urnas un sanitārie mezgli, ko mūsu darbinieki pastāvīgi uzrauga.

Pēc pasākumiem nekavējoties tiek sakoptas to norises vietas, bet diemžēl daudz samēslotu atkritumu pilsētas laukumos un parkā jāvāc arī brīvdienās. Ar atkritumu savākšanu vien nekas nav līdzēts, būtu jāmainās arī cilvēku attieksmei.

SIA „Preiļu saimnieks” pateicas visiem Komunālās nodaļas un Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbiniekiem par cītīgu un pašaizliedzīgu darbu! Paldies!