Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi

Atpakaļ

05.08.2013.

 

Turpinās ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļos, II kārta” aktivitāšu īstenošana. Plānots, ka šī gada 7. augustā sāksies asfaltēšana tajās ielās un posmos, kur pazemes komunikāciju ierīkošanas darbi pabeigti un tranšeju vietas sagatavotas asfalta seguma ieklāšanai.

Plānots, ka asfaltbetona segums tiks atjaunots Liepājas ielas privātmāju rajonā – Bērzu ielā, Vidzemes ielā, Bauskas ielā, Pļaviņu ielā. Asfaltēta tiks Ventspils iela, Liepu iela un Raiņa bulvāris. Patlaban būvnieki veic ielu seguma sagatavošanu asfaltēšanai. Ceļu seguma atjaunošanas darbu laikā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.

Jāpiebilst, ka Talsu iela (tostarp arī Talsu un Liepājas ielas krustojums), Liepājas ielas posms pretim „Vilkukrogam” un Brīvības ielas posms pirms krustojuma ar Lāčplēša ielu tiks asfaltēts vēlāk, jo maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi šeit vēl turpināsies.

Paralēli apakšzemes komunikāciju ierīkošanas būvdarbi norisinās Saltupes ielā, A. Upīša ielā un Brīvības ielā (posmā no Lāčplēša ielas līdz CSDD). Arī šajos ielu posmos spēkā satiksmes ierobežojumi.

__________________________ 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!