Preiļos būs mūsdienīga ūdenssaimniecības infrastruktūra

Atpakaļ

15.08.2013.

Paveikto ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā Preiļos var vērtēt no dažādiem skatu punktiem – no pakalpojuma saņēmēja viedokļa un no projekta īstenotāja, SIA „Preiļu saimnieks”, viedokļa.

No SIA „Preiļu saimnieks” puses varu pateikt, ka līdz ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” pabeigšanu šī gada novembrī noslēgsies pēdējais pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanas un modernizēšanas posms, kas, gribu uzsvērt, paveikts ar ES līdzfinansējumu. Līdz šim jau ir rekonstruēta dzeramā ūdens ieguves stacija, kur ar mūsdienīgām tehnoloģijām tiek iegūts tīrs dzeramais ūdens. Tikpat veiksmīgi ir atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – palielināta to jauda, un tās bez nozīmīgiem finansiālajiem ieguldījumiem kalpos vismaz 25 nākamos gadus. Šobrīd notiek noslēdzošais ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas posms: tiek atjaunoti pilsētas inženiertīkli, renovējot vecos un izbūvējot jaunus. Rezultātā 95% pilsētas iedzīvotāju varēs lietot tīru ūdeni un novadīt sadzīves notekūdeņus kanalizācijas sistēmā, nenodarot kaitējumu dabai. Tādējādi visiem, kuriem tika sagādātas īslaicīgas problēmas rakšanas darbu laikā vai kā citādi, varu paskaidrot, ka būvdarbi ielās drīz noslēgsies, un pilsētas ūdenssaimniecība, piesaistot ievērojamu ES līdzfinansējumu, būs sakārtota.

Tīrs dzeramais ūdens, tīras ielas ar daudzviet atjaunotu asfalta segumu – tas ir ilgtermiņa ieguvums Preiļiem. Šāds pilns darbu cikls ir izdevies tikai nedaudzām pašvaldībām, bet tās, kuras šī līdzfinansējuma saņemšanas iespēju ir „nogulējušas”, varēs dziedāt „sienāža dziesmu” – pie mums nebija saraktas ielas, dzīvojām līksmi un draudzīgi, bet pilsētas ūdenssaimniecības sabrukums ir klāt un līdzfinansējuma saņemšanas iespēja ir palaista garām. Preiļiem tas vairs nedraud, un to mēs sapratīsim ļoti drīz.

Raugoties no pakalpojuma saņēmēja puses, protams, iedzīvotājiem nepieciešams kvalitatīvs dzeramais ūdens un šī pakalpojuma nepārtrauktība, vienlaikus arī relatīvi zema un pakalpojuma kvalitātei atbilstoša cena. Tāpēc uzsveru, ka veicot būvdarbus ar ES līdzfinansējumu, ilgtermiņā maksa par pakalpojumu būtiski nepalielināsies, tajā pašā laikā uzlabosies pakalpojuma kvalitāte.

Pēc šī projekta īstenošanas visi pilsētas ūdenssaimniecības tīkli tiks savienoti vienā sistēmā, tādējādi likvidējot ūdens ieguves vietu lauktehnikas mikrorajonā. Ūdens padeve un attīrīšana siera rūpnīcas mikrorajonā tiks saslēgta kopējā lokā, tādējādi samazinot sistēmas ekspluatācijas izmaksas. Arī ūdenssaimniecības jomā tāpat kā jebkurā citā tirgū zemo cenu līderi ir tie, kuri ievieš jaunas tehnoloģijas, palielinot ražošanas apjomus, kas šajā gadījumā arī bija mūsu mērķis.

Godprātīgi un ar kvalitatīvu darbu ieguldītas investīcijas jau tuvākā nākotnē atmaksāsies, un tas būs labs piemērs kaimiņu novadiem un pilsētām rīkoties analoģiski un pieņemt nākotnē vērstus lēmumus.

Jānis Mūrnieks, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs