Sarežģīti apakšzemes komunikāciju būvdarbi A.Upīša ielā

Atpakaļ

15.08.2013.

Preiļu pilsētā turpinās pagājušā gada maijā aizsāktie maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros. Centralizētais ūdensvads un kanalizācijas tīkli pašreiz tiek būvēti Brīvības ielā, A. Upīša ielā un Saltupes ielā. Savukārt Raiņa bulvārī, Liepu ielā,  Ventspils ielā, Bērzu ielā, Vidzemes ielā, Bauskas ielā un Pļaviņu ielā pazemes komunikāciju ierīkošanas būvdarbi pabeigti un atjaunots asfaltbetona segums.

Pašreiz apjomīgi rakšanas darbi notiek siera rūpnīcas mikrorajonā A. Upīša ielā, kur tiek izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkli. 

SIA „Daugavpils būvmehanizācija” tehniskais direktors Rostislavs Maļina akcentē, ka A.Upīša ielā notiekošie būvdarbi ir apjomīgi – kanalizācijas tīklu iebūves dziļums ir 2,7 m. Jaunizbūvētais kanalizācijas tīkls savienos siera rūpnīcas mikrorajonu ar SIA „Preiļu saimnieks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Būvdarbu laiku šajā ielā paildzina ne tikai tas, ka ļoti dziļā tranšejā tiek ievietotas liela diametra kanalizācijas caurules, bet arī slapjā grunts.  Tādēļ cauru diennakti darbojas speciālas gruntsūdens atsūknēšanas iekārtas. Apkārtējo māju iedzīvotāji dzird troksni, ko rada atsūknēšanas iekārtu darbināšanas elektroģenerators. R. Maļina norāda, ka visticamāk jau drīzumā būvdarbi būs pavirzījušies tiktāl, ka šīs iekārtas vairs nevajadzēs darbināt, un dūkoņa naktīs vairs netraucēs.

R. Maļina prognozē, ka satiksme A.Upīša ielā būs ierobežota līdz augusta beigām. Tīklu savienojumu izbūvi būs nepieciešams veikt arī A. Upīša un Daugavpils ielas krustojumā, tādēļ autobraucējiem ar satiksmes ierobežojumiem vēl būs jārēķinās. 

________________________________

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!