Šķirotos atkritumus izved atsevišķos reisos

Atpakaļ

28.08.2013.

Joprojām dažreiz saskaramies ar cilvēku neizpratni: „Kā tad tā? Apzinīgi šķirojam atkritumus, bet atbrauc mašīna un saber visu kopā! Kāda šķirošanai jēga?” Šajā apgalvojumā taisnība ir tikai tas, ka šķirotos un nešķirotos atkritumus izved vienas un tās pašas mašīnas. Bet pilnīgi aplams ir apgalvojums, ka atkritumi no visiem konteineriem tiek sabērti kopā. Tā nav! Patiesībā ir tā, ka vienā reisā tiek iztukšoti parastie sadzīves atkritumu konteineri un to saturs tiek aizvests uz atkritumu poligonu Demenē, bet citā reisā tās pašas atkritumvedējmašīnas iztukšo konteinerus ar dzelteniem vākiem, vēl citā reisā – izved stiklu, ko iedzīvotāji sametuši konteineros ar zaļiem vākiem.

Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā, kur tos sagatavo otrreizējai pārstrādei. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek vesti uz Demenes sadzīves atkritumu poligonu, kur tos pieņem par maksu, un tie tiek noglabāti zemē.

Nākotne pieder šķirošanai!

Pārstrādei derīgos atkritumus mest speciāli tam paredzētajos konteineros mūs mudina rūpes par dabu un nākotni.

Dzeltenajos konteineros drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas). Novērots, ka Preiļu iedzīvotāji visvairāk šķiro papīru un PET pudeles, taču jāatceras, ka dzeltenajos konteineros jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.

Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzāma pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi! Katram stikla veidam ir savādāks sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un vērtību, kā arī bojā stikla pārkausēšanas krāsnis. 

 

Neiedomājami aplams ir pieņēmums, ka atkritumu šķirošanai nav nekādas jēgas tāpēc, ka vienā mašīnā tiek sabērti un izvesti atkritumi gan no parastajiem konteineriem, gan no šķirošanai paredzētajiem konteineriem ar dzelteniem un zaļiem vākiem. Taisnība ir vienīgi tiktāl, ka tos patiešām izved vienas un tās pašas mašīnas, bet ne vienā reizē! Savukārt parastos sadzīves atkritumu konteinerus šī pati mašīna iztukšo citā reisā, un tie tiek aizvesti uz atkritumu apglabāšanas poligonu Demenē. Attēlā: SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki Valdis Jakovels un Jevģenijs Sandulovs vāc šķirotos atkritumus, kuri izmesti konteineros ar dzelteniem vākiem.

 

 

Attēlā redzams, kā SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu savākšanas mašīna Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4 izber no dzelteno vāku konteineriem savāktos iedzīvotāju atšķirotos atkritumus – tur ir papīrs un kartona iepakojums, PET pudeles, plastmasas iepakojums, dzērienu skārda bundžas un metāla konservu kārbas, šampūna pudeles un citi cietās plastmasas iepakojumi.

 

 

 

 

Iepriekšējā attēlā redzamā dažādu pārstrādei derīgu atkritumu kaudze mūsu Atkritumu šķirošanas laukumā vēlreiz tiek pāršķirota, piemēram, plastmasa un PET pudeles tiek izšķirotas pa krāsām, atsevišķi tiek atlasīts papīrs, bundžas, cietā plastmasa un pārējie piemaisījumi.

 

 

 

 

 

Pa frakcijām sašķirotie atkritumi ar speciālu presēšanas iekārtu tiek sapresēti lielās ķīpās, kuras pēc tam nodod otrreizējai pārstrādei.

 

 

 

 SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras šķiro atkritumus!