Svētki aizvadīti sakoptā un tīrā pilsētā

Atpakaļ

02.09.2013.

Ar piesātinātu un saistošu kultūras programmu augusta pašā nogalē aizvadīti Preiļu novada svētki. Tagad ar laika distanci var droši teikt, ka šogad svētku dienas bija izdevušās un labiem iespaidiem bagātas, un daudziem vēl ilgi būs ko atminēties. Taču lai svētku dalībnieki un viesi bezrūpīgi varētu baudīt atraktivitātes un pasākumus, gatavojoties svētkiem ieguldīts milzīgs darbs, kurā savu artavu deva arī SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas un Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas speciālisti.

Paldies visiem mūsu darbiniekiem, par nesavtīgo darbu, gatavojoties Preiļu novada svētkiem! Paldies visiem, kuri brīvdienās un pat nakts stundās apzinīgi strādāja pasākumu norises laikā!

Attēlā: zālienu pļauj SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki Aivars Gribusts un Māris Miezītis.
 
 
Lai arī vecie koki rada romantisku pilsētas ainavu, atgādina par vēsturi un neapturamo laika ritējumu, tomēr tie nedrīkst apdraudēt ēkas un cilvēkus. Raiņa bulvārī nozāģētas vecās un trupes skartās, tādēļ īpaši bīstamās, liepas pretī pastam (attēlā).
 
Veca, iztrupējusi un tādēļ vējā bīstama liepa, kura auga pašā trotuāra vidū, nozāģēta arī Brīvības ielā (pretī Celtnieku ielai).
 
Parkā izzāģēti sausie un nolauztie koki, savākti nolauztie zari. SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki nozāģēja un izveda nolauztu vītolu parka dīķu saliņā (attēlā). 
 Attēlā: SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki pirms svētku pasākumiem pļauj zāli parkā pie vecajiem staļļiem. 
 
Attēlā: SIA „Preiļu saimnieks” galdnieki Aigars Rubiķis (no kreisās) un Oļģerts Sporāns atjauno dauzoņu izpostītos pils logus un durvis.
 
 Attēlā: košas ziedu piramīdas laukumā pie novada domes.