17. septembrī Preiļu kultūras namā notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA ,,Preiļu saimnieks" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu

Atpakaļ

06.09.2013.

2013. gada 17. septe mbrī plkst. 12:00 Preiļu novada Kultūras centra zālē, Raiņa bulvārī 28, Preiļos, Preiļu novadā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA ,,Preiļu saimnieks" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu.

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA ,,Preiļu saimnieks" pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,Preiļu saimnieks" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2013.gada 16.septembrim (kontaktpersona Jānis Kravalis, t. 67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA ,,Preiļu saimnieks" iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta kopsavilkumu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.