Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve tuvojas noslēgumam

Atpakaļ

10.09.2013.

 

SIA „Preiļu saimnieks” īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” paredzētie būvdarbi tuvojas noslēgumam.

Maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli A. Upīša ielā izbūvēti un tiek veiktas to pārbaudes, lai sagatavotu pārslēgumam. Arī Saltupes ielā būvniecības darbi pabeigti un tīkli sagatavoti pārslēgšanai. Vienīgi Liepājas ielas krustojumos varētu būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, jo vēl turpināsies pieslēgumu izbūve.

Plānots, ka no šī gada 23. septembra un vienu nedēļu pilnībā tiks slēgta satiksme Daugavpils un Liepājas ielas krustojumā, kur vēl notiks apjomīgi būvdarbi. Kopējā tīklā jāsavieno pagājušajā vasarā izbūvētais maģistrālais ūdensvads (Liepājas un Daugavpils iela) un pilsētas maģistrālais kanalizācijas tīkls, kas pilsētas sadzīves notekūdeņus no centra pa Daugavpils ielu un tālāk pa Liepājas ielas posmu taisnā ceļā novada līdz SIA „Preiļu saimnieks” centrālajām attīrīšanas iekārtām Robežu ielā. Tāpat vēl šoruden jāizbūvē pērn nepabeigtais maģistrālā ūdensvada posms Daugavpils ielā posmā no slūžām līdz Liepājas ielai. Izbūves darbi pārdomāti apvienoti rūpīgas būvnieka SIA „Daugavpils būvmehanizācija” plānošanas rezultātā, lai rakšanas darbi iespējami mazāk un iespējami īsāku laiku traucētu pilsētas iedzīvotājiem, kā arī autobraucējiem.

Tā kā rakšanas darbus bija plānots turpināt, pagājušajā rudenī Liepājas ielā un Daugavpils ielā pretim slūžām netika atjaunots asfaltbetona segums. Taču šoruden pēc apjomīgajiem izbūves darbiem minētajās ielās tiks atjaunots asfalta segums un plānots, ka jau šī gada oktobra sākumā asfaltbetona segums tiks ieklāts arī visās pārējās ielās, kur rakšanas darbu dēļ to nebija iespējams izdarīt agrāk.

_________________

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!