Paziņojums par SIA ”Preiļu saimnieks” siltumenerģijas gala tarifu projektu Preiļos, Preiļu novada teritorijā

Atpakaļ

06.09.2013.

SIA „Preiļu saimnieks”, rēģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Preiļu novada administratīvajā teritorijā (iesniegšanas datums 20.08.2013.), kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

 Paziņojums par SIA ”Preiļu saimnieks” siltumenerģijas gala tarifu projektu Preiļos, Preiļu novada teritorijā PDF
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 1.janvārī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, iepirktās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, kurināmā cenu izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu, lietotājs var iepazīties SIA ”Preiļu saimnieks” Liepu iela 2, Preiļos, Preiļu novadā, iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi Jevgeņiju Kuzņecovu, tālrunis: 65381152, fakss: 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Preiļu saimnieks”, rēģ. Nr. LV47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv, tālrunis: 65381152, fakss: 65381152, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasts adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs                         Jānis Mūrnieks

2013. gada 20.augustā