Uzsāks aktīvo apkures sezonu

Atpakaļ

30.09.2013.

Iestājoties vēsākiem laika apstākļiem aktuāls kļuvis jautājums par siltumenerģijas piegādi. SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka siltumapgādes infrastruktūra ir savlaicīgi sakārtota jau vasarā un pēc klientu pieprasījuma var sākt aktīvo apkures sezonu.

Apkures pieslēgšanas kārtība nemainās. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju vairākums uzskata, ka apkuri nepieciešams pieslēgt, tad mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki ar iesniegumu informē Siltumapgādes nodaļu, tiek uzklausīti arī telefona zvani. Pirmās apkurei tiks pieslēgtas tās daudzdzīvokļu mājas, kuru iedzīvotāji būs informējuši par apkures nepieciešamību, visā pilsētā apkure tiks pieslēgta pakāpeniski.

No pirmdienas, 30. septembra, apkure pieslēgta bērnudārziem un skolām.