Rit pēdējie pilsētas komunikāciju izbūves darbi

Atpakaļ

29.10.2013.

 

 

Plānots, ka šī gada novembra pirmajā pusē tiks nodoti ekspluatācijā visi objekti, kuros būvdarbi veikti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros. Šobrīd tiek veikti pēdējie teritoriju labiekārtošanas darbi – melnzemes piebēršana, grāvjmalu atjaunošana, šķembu piebēršana ceļmalās u.c.

Iedzīvotāji, kuriem ir iebildumi par projekta ietvaros veikto būvdarbu kvalitāti, tuvākajā laikā tiek aicināti izteikt savas pretenzijas, lai visas nepilnības varētu laikus novērst līdz objektu nodošanai. Savas iebildes var izteikt, sazinoties ar SIA „Daugavpils būvmehanizācija” būvdarbu vadītāju Igoru Surkovu pa tel. 26490748.

Savus īpašumus var pieslēgt centralizētajiem tīkliem

Laika apstākļi šoruden ir labvēlīgi būvdarbiem, tādēļ tie, kuri vēl nav paspējuši, līdz ziemas sākumam var ierīkot pieslēgumus centralizētajiem tīkliem, lai izmantotu pilsētas komunikāciju sniegtās ērtības un atvieglotu savu sadzīvi.
Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” vērsts uz ūdensvada izbūvi un saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšanu. Par projekta līdzekļiem komunikācijas tika izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai, bet pievada izbūve līdz mājai jāveic ēku īpašniekiem pašiem par saviem līdzekļiem.
Īpašumu pieslēgšanai pie projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas atzariem tiek piemērota vienkāršota procedūra: netiek prasīts izstrādāt detalizētu tehnisko projektu, bet pietiek ar SIA „Preiļu saimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām. Lai pievadu izbūvi savā īpašumā, vispirms jāsakārto dokumentācija, bet pēc pievadu ierīkošanas Komunālo maksājumu norēķinu daļā ar SIA „Preiļu saimnieks” jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.