Siltumtrases rekonstrukcijas darbi Mehanizatoru-Pils ielas mikrorajonā

Atpakaļ

31.10.2013.

Lielākā daļa Preiļu pilsētas centrālo siltumtīklu pakāpeniski ir atjaunoti, bet vēl ir atlikuši nedaudzi posmi, kuriem nepieciešama rekonstrukcija. Turpinot projektu „Siltumtīklu modernizācija un izbūve Preiļos”, SIA „Preiļu saimnieks” šoruden atjaunoja siltumtrases posmu Mehanizatoru-Pils ielas mikrorajonā 270 m garumā.

Vecie virszemes cauruļvadi, kas jau sen pārsniedza normatīvo kalpošanas ilgumu, nomainīti ar jaunām rūpnieciski izolētām apakšzemes caurulēm, kas tiek izmantotas modernās siltumapgādes sistēmās. Rūpnieciski izolētu cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi, ilgs kalpošanas laiks un minimāla apkalpošana tās ekspluatējot.

SIA „Preiļu saimnieks” Jānis Mūrnieks: „Pēc siltumtrases rekonstrukcijas tiks būtiski uzlabota siltumpadeves efektivitāte, nebūs jāraizējas par iespējamiem siltumenerģijas padeves traucējumiem. Šie darbi tika veikti par sabiedrības „Preiļu saimnieks” kredītlīdzekļiem, kur ieguldījumi tūdaļ netiek iekļauti tarifa aprēķinā, un maksa par siltumenerģiju netiek paaugstināta. Ilgtermiņā, kad kredītsaistības tiks dzēstas, ekonomija trases ekspluatācijā pozitīvi atspoguļosies arī siltumenerģijas gala lietotājiem.”

Mehanizatoru-Pils ielas mikrorajonā rūpnieciski izolētu cauruļu sistēma ļaus samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades sistēmā, kurināmā patēriņu, emisijas atmosfērā un avārijas riskus. Mehanizatoru-Pils ielas mikrorajona iedzīvotājiem tiks nodrošināta lielāka siltumenerģijas piegādes drošība, kas sevišķi svarīgi ziemā, kad siltumenerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami.