Siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotāji par siltumenerģiju norēķināsies pēc divu skaitītāju rādījumiem

Atpakaļ

11.11.2013.

Saskaņā ar starp AS „Preiļu siers”, SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domi noslēgto līgumu par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu, no 2013. gada 1. decembra AS ”Preiļu siers” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajona iedzīvotāji maksās par siltumenerģijas daudzumu, kas tiks uzskaitīts ar diviem siltumskaitītājiem.
Siera rūpnīcas mikrorajonā darbojas vecā tipa četrcauruļu siltumapgādes sistēma, kas nodrošina atsevišķu apkures un karstā ūdens padevi. Šī sistēma ir saglabāta, jo siltumenerģijas ražotājs AS „Preiļu siers” nevar nodrošināt tādu pašu siltumnesēja temperatūru, kā visā parēja Preiļu pilsētā nodrošina SIA „Preiļu saimnieks”, kur ir divu cauruļu sistēma un dzīvojamās mājās ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, ar kuru palīdzību var efektīvāk izmantot siltumenerģiju un uzsildīt karsto ūdeni.
Lai nodrošinātu karstā ūdens pakalpojumu, tā saņēmējiem ir jārēķinās ar to, ka cirkulācijas maksā ietvertais siltumenerģijas daudzums ir jāapmaksā, jo minētais pakalpojums tiek uzturēts neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma. Siltumenerģija, kas šajā procesā tiek patērēta, paliek mājā kā papildus siltuma avots (cauruļvados, stāvvados, dvieļu žāvētājos), apsildot tās kopējo platību.
Maksa par karstā ūdens uzsildīšanu AS „Preiļu siers” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā būs tāda pati kā līdz šim un neatšķirsies no maksas pārējā Preiļu pilsētā.