Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa izmaiņām AS „Preiļu siers” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā

Atpakaļ

11.11.2013.

SIA „Pr eiļu saimnieks” paziņo, ka sākot ar 2014. gada 1. februāri, mainās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs AS „Preiļu siers” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā.

Izmaiņas ir saistītas ar jaunā līguma noslēgšanu ar AS „Preiļu siers” par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu un ES Kohēzijas fonda projekta II kārtas pabeigšanu.
Jaunie tarifi, atbilstoši SPRK lēmumam Nr. 5 no 10.03.2009., būs šādi (bez PVN):
- ūdensapgādes pakalpojums 0,49 Ls/m3;
- kanalizācijas pakalpojums 0,58 Ls/m3.