Kā efektīvāk izmantot siltumenerģiju?

Atpakaļ

14.11.2013.

Šogad jaunā apkures sezona sākās daudz agrāk kā ierasts, pārsteidzot mūs jau septembra beigās. Apkures pieslēgšana notika operatīvi, jo iepriekšējās sagatavošanās darbi tika veikti pārdomāti un plānveidīgi. Vienīgi nedaudz iekavējās siltumenerģijas pieslēgšana AS „Preiļu siers” kā autonomā ražotāja pārziņā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Šoreiz problēmas ir pārvarētas, un līgumattiecības tiek turpinātas. Varbūt pienācis brīdis par tām diskutēt plašāk, bet tas nebūs šā brīža uzdevums.
Skaidrs ir viens, ka ražotājs ir pieprasījis maksāt par karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju, kas līdz šim netika iekļauta līgumattiecībās, tāpēc šis maksājums tiks iekļauts gala patērētāju rēķinos ne tikai šā mikrorajona iedzīvotājiem. Tāpēc vēlreiz jāuzsver, ka maksa par karstā ūdens cirkulāciju katrai mājai tiks aprēķināta pēc faktiski patērētā siltumenerģijas daudzuma, un šī maksa katrai mājai atšķirsies. Viens gan ir skaidrs – jo lielāks ir karstā ūdens patēriņš mājā, jo mazāka ir maksa par cirkulācijas uzturēšanu. Tāpēc visiem kopīgi mums šobrīd jādomā, kā efektīvāk izmantot visu mājai piegādāto siltumenerģiju, vienlaikus samazinot maksu par cirkulāciju, kā arī visus mājsaimniecībā radušos tēriņus (par siltumenerģiju un elektroenerģiju).

Ietaupīsim, nezaudējot komforta līmeni dzīvokļos
Preiļos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija ir veikta aptuveni 7% apmērā no kopējā māju skaita, un šis pozitīvais piemērs noteikti turpināsies arī nākamajos gados. Siltinātās ēkas būs ar lielāku siltumnoturību, tāpēc jāmeklē jauni veidi, kā vienlaikus paaugstinot patērētāja energoefektivitāti, nemazinātos ražošanas un izmantojamās infrastruktūras efektivitāte.
Pilsētas attīstības tendences norāda uz vairākiem procesiem, kuri arī sabiedrībā „Preiļu saimnieks” saistās ar vairākiem nākotnes plāniem. Kā negatīvais aspekts šajā procesā jāmin iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas vienlaikus pasliktina pieprasītās slodzes blīvumu, savukārt labā ziņa ir, ka, uzlabojoties dzīves līmenim, mājsaimniecību energopatēriņš palielinās. Cilvēki arvien biežāk sadzīvē izmanto veļas un trauku mazgājamās mašīnas, vasaras periodā arī kondicionierus. Tas ir potenciāls, uz ko jāsāk bāzēties, izmantojot centralizēto siltumapgādi.
Balstoties uz to, ka Eiropā šobrīd ļoti intensīvi tiek ieviestas energoefektīvās tehnoloģijas, tuvāko gadu laikā sagaidāms, ka, piemēram, trauku un veļas mazgājamās mašīnas karsto ūdeni ņems tieši no mājas siltummezgla, izmantojot karstā ūdens apgādes sistēmu. Gandrīz visām sadzīves iekārtām, kurām nav potenciāli augsta siltuma nepieciešamība mājsaimniecībā, pastāv iespēja izmantot centralizēti sagatavoto karsto ūdeni. Ir pētījumi, kas pierāda iespēju uz pusi samazināt primāro resursu patēriņu virtuvē vai vannas istabā lietotajām sadzīves iekārtām, ja pielieto priekšrocības, ko dod centralizētā siltumapgādes sistēma. Šobrīd gala patērētāji varbūt pat nav aizdomājušies, bet zinātniski tas jau sen ir pierādīts, ka elektroenerģiju aizstājot ar centralizēto siltumapgādi, gala tēriņi ģimenēm būtu aptuveni divas reizes lētāki nekā tie ir pašreiz, un te iespējami vērā ņemami ģimenes budžeta līdzekļu ietaupījumi. Ieguvējs šādā procesa virzībā būs katrs mūsu iedzīvotājs, un netiks noslogoti jau tā pārslogotie māju iekšējie elektrotīkli. Tas nāks par labu siltumenerģijas ražotājiem, kam šobrīd ir tendence tarifus nesamazināt vai vismaz tos saglabāt stabili nemainīgus. Gluži pretēji rīkojas elektroenerģijas ražotāji un piegādātāji, kuri bez jebkādiem paskaidrojumiem tikai ceļ elektroenerģijas tarifus.
Tehnikas progress arī turpmāk ļaus mazināt tēriņus, ja tiem pievērsīsim uzmanību, vairāk rēķināsim līdzi, bet vienlaicīgi baudīsim augstāku dzīves komforta līmeni. Tātad arī šajā jomā energoefektivitātes pasākumi nākotnē ir skaidri redzami, mums tikai atliek apvienot spēkus un doties tiem pretī.

Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs