Daži jautājumi pēc jaunās apkures sezonas sākuma

Atpakaļ

20.11.2013.

Ik rudeni lielāka uzmanība tiek veltīta jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar apkuri. Tas ir saprotami, jo apkures maksājums ziemas mēnešos sastāda vienu no lielākajām mājsaimniecības izdevumu pozīcijām. Vienīgi jautājumi par to, kā īsti veidojas šis maksājums, katru rudeni ir vieni un tie paši.

Kādēļ katrai mājai veidojas atšķirīga maksa par apkuri?

SIA „Preiļu saimnieks” savus klientus detalizēti informē par vidējo maksu katras katlumājas apkalpojušajā teritorijā, kur redzams, ka vidējā maksa katrā mikrorajonā atšķiras no vidējās maksas pilsētā. (Ziņu par apkures maksu oktobra norēķinu periodā lasiet: www.preilusaimnieks.lv vai http://preili.lv/page/474?news_id=14295)
Ziņā minētie skaitļi uzmanīgus lasītājus mudināt mudina tos salīdzināt. Piemēram, šogad oktobra norēķinu periodā Pils ielas katlumājas apkalpojošajā teritorijā bija dārgākā maksa – 0,841 Ls/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā lētākā – 0,46 Ls/m2 (ar PVN). Paturot prātā, ka visā pilsētā (tostarp arī siera rūpnīcas mikrorajonā) ir viens apkures tarifs, nav pamata izdarīt secinājumus, it kā katras katlumājas teritorijas iedzīvotāji maksātu pēc dažādiem tarifiem. Jāsaprot, ka atšķirīgo maksu veido atšķirīgais siltumenerģijas patēriņš. Liels siltumenerģijas patēriņš ir tām mājām, kurās lieli siltumenerģijas zudumi.
Tāpat siltumenerģijas patēriņu ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi. Tādēļ divām blakus esošām tehniski līdzīgām mājām ir atšķirīgs siltumenerģijas patēriņš un līdz ar to atšķiras maksa par apkuri.
Taču šī gada oktobra norēķinu periodā maksājumus par apkuri ietekmē vēl kāds ļoti būtisks faktors: dienu skaits kopš apkure pieslēgta. Bija mājas, kurās iedzīvotāji vēlējās apkuri jau septembra beigās, un bija arī tādas mājas, kuru iedzīvotāji vēlējās nogaidīt. Siera rūpnīcas mikrorajonā iedzīvotājiem apkure tika pieslēgta 10. oktobrī, tāpēc apkures periods šeit ir krietni īsāks, siltumenerģijas patēriņš mazāks un līdz ar to arī zemākā vidējā apkures maksa. Apkures maksa katrai mājai tiek aprēķināta saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem.

Kāpēc radiatori tik karsti, ka logus jātur vaļā?

Prakse gan apliecina, ka to, ka dzīvoklī bijis pārlieku karsti un tādēļ pārāk bieži logi vaļā, cilvēki visbiežāk atminas tikai jau turot rokās kārtējo apkure rēķinu.
Katram no mums ir sava izpratne, kādam jābūt komforta līmenim telpās, un kaimiņiem visbiežāk ir ļoti grūti savā starpā par to vienoties, taču, ja šķiet, ka ir pārāk silti, aicinām par to savlaicīgi informēt SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļu, kuras speciālisti veiks temperatūras regulēšanu.

Kāpēc siltumenerģijas tarifs piesaistīts dabasgāzes cenai?

Maksājums par siltumenerģiju veidojas, ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar SPRK noteikto siltumenerģijas tarifu.
Daugavpils Sabiedrisko pakalpojumu regulators sabiedrībai SIA „Preiļu saimnieks” apstiprinājis mainīgu siltumenerģijas tarifu tabulas veidā, nosakot siltumenerģijas tarifu atbilstoši dažādām dabasgāzes cenām. Tā kā Preiļos kurinām arī ar šķeldu, tad dabasgāzes cenas svārstības apkures tarifu neietekmē tik būtiski, kā tas ir tur, kur kurina tikai un vienīgi ar dabasgāzi. Preiļos, mainoties dabasgāzes cenai, apkures tarifs mainās par 23 santīmiem. Visiem regulētajiem komersantiem, tostarp sabiedrībai „Preiļu saimnieks” tiek piemēroti vienādi nosacījumi siltuma tarifa aprēķināšanā. Ja apkurē tiek izmantota dabasgāze, tad likumdošana noteic, ka apkures tarifs mainās atkarībā no dabasgāzes cenas. Šāda tarifa noteikšanas metodika darbojas visā valstī. Papildu informācija šeit: http://www.youtube.com/watch?v=LHHZA3Gz8mg.

Vai siltināšana ļauj ietaupīt?

Māju siltināšana ir un paliek efektīvākais veids, kā samazināt savas mājas siltumenerģijas zudumus un līdz ar to arī maksājumus par apkuri. Kvalitatīva ēkas termoizolācija siltuma patēriņu var samazināt par 35-50%. To apliecina arī Preiļos siltināto māju piemēri.
Vienīgi dzīve renovētā mājā prasa iedzīvotājiem mainīt paradumus – regulēt radiatorus, biežāk un intensīvāk vēdināt telpas, pareizi izvietot mēbeles utt. Vairāk informācijas šeit: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/e_zemele_rtu_19_09_2012.pdf.