Maksa par siltumenerģiju novembra norēķinu periodā

Atpakaļ

05.12.2013.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka apkopoti dati par siltumenerģijas maksu. Šā gada novembrī AS „Latvijas Gāze” noteiktais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks”, ir 268,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem, bez PVN). Atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģijas tarifam pie šādas dabasgāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos novembrī ir 46,05 Ls/MWh ar PVN.

Vidējā maksa par siltumenerģiju novembrī – 0,79 Ls/m2

Apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, novembrī ir 0,79 Ls ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 0,65 Ls ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri novembrī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 0,763 Ls/m², Pils ielas katlumāja – 1,058 Ls/m², Celtnieku ielas katlumāja – 0,758 Ls/m² (ar PVN).
Novembrī vidējā apkures maksa par 1 m2 ir par 15 santīmiem lielāka, nekā šā gada oktobra norēķinu periodā. Galvenais cēlonis šādam kāpumam ir kopējais siltumenerģijas patēriņš, kas palielinājies par 19%, jo novembris bija vējains mēnesis, un gaisa temperatūra bija par 3oC zemāka nekā oktobrī.
Ja salīdzinām ar pērnā gada novembri (skat. tabulu), tad šogad mēneša vidējā apkures maksa pilsētā ir par 17% zemāka. Galvenokārt to ietekmē dabasgāzes cenas samazināšanās par 9%, un attiecīgi siltumenerģijas tarifs samazinājies par 3%.

Lielāka ēkas siltumnoturība – mazāki rēķini
Savus ikmēneša maksājumus par siltumenerģiju iedzīvotāji var būtiski samazināt. Vislielāko izmaksu samazinājumu dod sakārtota un nosiltināta māja. Veicot pilnīgu nama renovāciju, viens no ieguvumiem ir siltumenerģijas patēriņa samazināšana, un līdz ar to samazinās arī apkures rēķini. Preiļos renovētajās mājās novembra norēķinu periodā par siltumenerģiju ir šāda maksa (ar PVN): Daugavpils 72 – 0,10 Ls/m2, Liepu 24 – 0,334 Ls/m2, Liepu 9 – 0,345 Ls/m2, Liepu 21 – 0,37 Ls/m2, Rēzeknes 32 – 0,423 Ls/m2, Liepu 12 – 0,449 Ls/m2.
Mājai piegādātais siltums izplūst caur sienām, nesiltinātiem bēniņiem, jumta pārsegumu, neblīvētiem logiem un durvīm, nepietiekamu pagraba pārseguma siltumizolāciju. Rēķinos atspoguļojas mājas patērētais siltums, ko individuāli uzskaita siltumenerģijas skaitītājs. Siltumenerģijas patēriņu ietekmē daudzdzīvokļu mājas energoefektivitāte un mājas iedzīvotāju siltuma lietošanas paradumi. Siltums ir dārgs pakalpojums, tādēļ to jālieto racionāli, pārliecinoties, vai koplietošanas telpu logi ir aizvērti un durvis nav atvērtas vai pusatvērtas, vai pagrabtelpu logi nav palikuši atvērti.

Prognozē dabasgāzes cenas samazinājumu

Atbilstoši Daugavpils Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam, siltumenerģijas tarifs Preiļos mainās atkarībā dabasgāzes cenas, par ko katru mēnesi informē AS „Latvijas Gāze”. Prognoze liecina, ka decembrī dabasgāzes cena varētu būt nedaudz zemāka – 263,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem; bez PVN) un attiecīgi apkures tarifs Preiļos – 45,80 Ls/MWh (ar PVN).

 

2012. gada

novembra norēķinu periods (31.10.2012.– 29.11.2012.)

2013. gada

novembra norēķinu periods (31.10.2013.– 28.11.2012.)

Novembra norēķinu periods

30 dienas

29 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķina periodā

+ 3,680C

+ 4,720C

Dabasgāzes cena

293,10 Ls/tūkst.n.m3

(kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3; bez PVN)

268,10 Ls/tūkst.n.m3

(kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3; bez PVN)

Kopējais siltumenerģijas tarifs

47,34 Ls (ar PVN 12%)

46,05 Ls (ar PVN 12%)

Vidējā maksa par 1 m2

0, 955 (ar PVN 12%)

0,79 (ar PVN 12%)