Dievkalpojumi notiek siltā dievnamā

Atpakaļ

18.12.2013.

Šoziem Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes Ziemassvētku dievkalpojumi notiks siltās telpās, jo līdz baznīcas ēkai izbūvēts jauns pieslēgums centralizētajai silt umapgādei.
Preiļu Romas katoļu baznīcas dekāns Jānis Stepiņš stāsta: „Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes ticīgie vairākkārt ir izteikušies, ka būtu jāpadomā par siltumu baznīcā. Tie siltuma paneļi, kas ierīkoti baznīcas solos, silda tikai daļēji, un ziemā temperatūra ir zem nulles. Šī ticīgo ideja tika pārrunāta ar Preiļu novada domes un SIA „Preiļu saimnieks” vadību, kas solīja savu atbalstu.” Kopā ar Siltumapgādes nodaļas speciālistiem izvērtējot pakalpojuma kvalitāti, izdevīgumu un, protams, arī izmaksas, tika pieņemt lēmums veikt siltumtīklu pievada izbūvi.
Iepirkuma rezultātā kopējā būvniecības darbu cena ir Ls 23717,70 (bez PVN). SIA „Preiļu saimnieks” valde ir lēmusi piešķirt līdzekļus Ls 7717,70 apmērā, bet pārējās būvniecības izmaksas Ls 16000,00 apmērā tiks segtas no Preiļu novada domes līdzekļiem.
Patlaban jau ir izbūvēts jauns siltumtīklu pievads 120 m garumā, kas siltumenerģiju saņems no centralizētās sistēmas, uzstādīts autonoms siltummezgls, tādēļ gaidāmie Ziemassvētku dievkalpojumi noti ks siltās telpās.
Preiļu Romas katoļu draudzes baznīca ir sakrāla celtne, ko regulāri apmeklē daudz ticīgo, daļa no tiem ir vecākās paaudzes cilvēki. Dievkalpojumos, laulību, kristību un bēru gadījumos ticīgie ziemas sezonā jutīsies daudz komfortablāk. Preiļu Romas katoļu baznīcas dekāns Jānis Stepiņš pauž gandarījumu: „Preiļu Romas katoļu draudzes vārdā vēlos teikt vissirsnīgāko paldies Preiļu novada domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam un deputātiem, kuri atbalstīja šo priekšlikumu. Liels paldies SIA „Preiļu saimnieks” valdei un tās priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam, Siltumapgādes nodaļas vadītājam Vladimiram Haritonovam, SIA „Preiļu santehniķis” kolektīvam un tā vadītājam Vitālijam Dektjarjovam. Sirsnīga pateicība draudzes loceklim Albertam Bukam, kuram no draudzes bija uzticēts kārtot siltumapgādes jautājumus. Priesterim pirmām kārtām jāveic garīgais darbs, bet tāpat jāseko līdzi arī saimnieciskiem darbiem. Alberta kungs centās visos jautājumos, kur bija vajadzīgs, konsultējās ar draudzes prāvestu. Liels paldies visiem ticīgajiem, kas atbalstīja ar ziedojumiem, jo visi būvdarbi baznīcas telpās – radiatoru un cauruļu iegāde un uzstādīšana – tika veikti par draudzes līdzekļiem. Vēlu priecīgus Ziemassvētkus, un lai arī Jaunajā gadā Dievs piešķir bagātīgi savu svētību!”