Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki privātmājām 2014. gadā

Atpakaļ

02.01.2014.

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2014. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.
Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos (atbilstošos datumus skatiet grafikos).
Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk kā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tel. 65307086, 29420721.
Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Jāatceras, ka 240 l sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi. Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka to atsevišķa izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, kur tos pieņemam bez papildu samaksas.

Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

 

PREIĻU PILSĒTA (1. daļa)
Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Skolas, Talsu, A.Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā iela un Raiņa bulvāris

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(pirmdienās)

 Janvāris          13         
27
 Februāris 10 24
 Marts 10 24
 Aprīlis 14 28
 Maijs 12 26
 Jūnijs 9

 25 (pirmdiena)

 Jūlijs14
 28
 Augusts 11 25
 Septembris 8 22
 Oktobris 13 27
 Novembris 10 24
 Decembris 8 22

 

PREIĻU PILSĒTA (2. daļa)
Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu un Ziedu iela

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša beigu datumā 

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(otrdienās)

 Janvāris          14         
 28
 Februāris 11 25
 Marts 11 25
 Aprīlis 15 29
 Maijs 13 27
 Jūnijs 10

 27 (piektdiena)

 Jūlijs 15 29
 Augusts 12 26
 Septembris 9 23
 Oktobris 14 28
 Novembris 11 25
 Decembris 9 23

 

PREIĻU NOVADA LAUKU TERITORIJA

Līči, Pelēči, Aizkalne Preiļu novads ārpus Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša vidus datumos

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(trešdienās)

 Janvāris          15         
 29
 Februāris 12 26
 Marts 12 26
 Aprīlis 16 30
 Maijs 14 28
 Jūnijs 11

 30 (pirmdiena)

 Jūlijs 16 30
 Augusts 13 27
 Septembris 10 24
 Oktobris 15 29
 Novembris 12 26
 Decembris 10

 29 (pirmdiena)

 

SAUNAS PAGASTS

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(mēneša pēdējā ceturtdiena)

 Janvāris30
 Februāris 27
 Marts 27
 Aprīlis 24
 Maijs 29
 Jūnijs 26
 Jūlijs 31
 Augusts 28
 Septembris 25
 Oktobris 30
 Novembris 27
 Decembris

 30 (otrdiena)

 

VĀRKAVAS NOVADS

Mēnesis

 Savākšanas datumi

(mēneša iepriekšpēdējā ceturtdiena)

 Janvāris23
 Februāris 20
 Marts 20
 Aprīlis 17
 Maijs 22
 Jūnijs 19
 Jūlijs 24
 Augusts 21
 Septembris 18
 Oktobris 23
 Novembris 20
 Decembris

 18