Siltuma maksājumi decembrī Preiļos

Atpakaļ

06.01.2014.

Atbilstoši Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos, arī siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem, decembrī ir 45,80 Ls/MWh (65,17 EUR/MWh) ar PVN.
SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, decembrī ir 1,504 EUR (1,057 Ls) ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,238 EUR (0,87 Ls) ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri decembrī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,451 EUR/kv.m (1,02 Ls/kv.m), Pils ielas katlumāja – 1,975 EUR/kv.m (1,388 Ls/kv.m), Celtnieku ielas katlumāja – 1,464 EUR/kv.m (1,029 Ls/kv.m) ar PVN. Maksa par dzīvokļa viena kvadrātmetra apkuri var ievērojami atšķirties, jo to ietekmē katras mājas siltuma patēriņš.
Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un siltumenerģijas patēriņa, ko ietekmē gan āra gaisa temperatūra, gan mājas tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju paradumi. 2013. gada decembrī siltumenerģijas patēriņš apkurei ir par gandrīz 25% mazāks, salīdzinot ar 2012. gada decembri, un vidējā maksa par apkuri pilsētā samazinājusies par 27%. Šā gada decembra norēķinu periods par apkuri bija 29 dienas (no 29.11.2013. līdz 27.12.2013.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija plus 0,6 grādi pēc Celsija – tā bija par 6,09 grādiem pēc Celsija siltāka nekā 2012. gada decembra norēķinu periodā (skat. tabulu).

Sakārtota māja – ievērojami mazā maksājumi par apkuri
Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Iedzīvotāji savus ikmēneša maksājumus par siltumu var būtiski ietekmēt, ja sakārto ēku durvis, logus, noblīvē bēniņu lūkas, iestiklo pagraba logus un atbilstoši ieregulē siltummezglus, tādējādi dārgais siltums netiek palaists vējā. Taupīga patērētāju attieksme pret siltumenerģijas patēriņu pozitīvi atspoguļosies ikmēneša rēķinā. Ir iespējams ietaupīt arī pazeminot temperatūru visā mājā. Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par temperatūras samazināšanu un savs lēmums jādara zināms SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļai.
Nav šaubu, ka labākais veids, kā samazināt savus apkures rēķinus, tajā pašā laikā nezaudējot komfortu un atsevišķos gadījumos to pat palielinot, ir daudzdzīvokļu māju siltināšana.
Pilnībā nosiltināta un sakārtota māja ļauj ievērojami samazināt siltumenerģijas patēriņu. Preiļos siltinātajām mājām decembra norēķinu periodā maksa par apkuri pat līdz trim reizēm zemāka, salīdzinot ar citām tehniski un konstruktīvi līdzīgām mājām: Daugavpils 72 – 0,27 EUR/kv.m (0,19 Ls/kv.m), Liepu 21 – 0,65 EUR/kv.m (0,454 Ls/kv.m), Liepu 24 – 0,65 EUR/kv.m (0,455 Ls/kv.m), Rēzeknes 32 – 0,70 EUR/kv.m (0,495 Ls/kv.m), Liepu 9 – 0,71 EUR/kv.m (0,496 Ls/kv.m), Liepu 12 – 0,82 EUR/kv.m (0,578 Ls/kv.m) ar PVN.

 

2012. gada

decembra norēķinu periods (30.11.2012.–28.12.2012.)

2013. gada

decembra norēķinu periods (29.11.2013.–27.12.2013.)

Decembra norēķinu periods

29 dienas

29 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

– 5,49 grādi pēc Celsija

+ 0,6 grādi pēc Celsija

Vidējā maksa par 1 m2

1,453 Ls ar PVN 12%

1,057 Ls (1,504 EUR) ar PVN 12%

Kopējais siltumenerģijas tarifs

47,34 Ls ar PVN 12%

45,80 Ls (65,17 EUR) ar PVN 12%