No 1. februāra siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotāji par siltumenerģiju norēķināsies pēc divu skaitītāju rādījumie

Atpakaļ

27.01.2014.

 No šā gada 1. februāra siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem būs jāmaksā par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu.
SIA „Preiļu saimnieks” veica daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rakstisku iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji vēlas karstā ūdens pakalpojumu. Lielākā daļa daudzdzīvokļu māju nevēlējās atteikties no karstā ūdens, bet dažās mājās iedzīvotāju vairākums tomēr lēma attiekties no karstā ūdens, ja par to būs papildus jāmaksā. Taču iedzīvotājiem ir iespēja jebkurā laikā mainīt savu viedokli, un karstā ūdens pakalpojums atkal tiks pieslēgts.
Karstais ūdens nepārtraukti cirkulē mājas karstā ūdens apgādes sistēmā pa stāviem, arī tad, ja krāni ir aizvērti. Siltumenerģija, kas šajā procesā tiek patērēta, paliek mājā kā papildus siltuma avots (virtuves stāvvados, dvieļu žāvētājos, mājas stāvvados). Siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai tiek patērēta arī tad, ja dzīvoklis ir atslēgts no centralizētās karstā ūdens sistēmas vai tajā neviens nedzīvo un karsto ūdeni nepatērē.
Jau vēstījām, ka saskaņā ar starp AS „Preiļu siers”, SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domi noslēgto līgumu par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu, siera rūpnīcas mikrorajona daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksās par siltumenerģijas daudzumu, kas tiek uzskaitīts pēc mājās uzstādītajiem kopējiem skaitītājiem apkures sistēmā un karstā ūdens sistēmā.