Izveidota stabila un ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma

Atpakaļ

29.01.2014.

 Preiļu novadā izveidota stabila un ilgtspējīga sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma, tā ir viena no jomām, kur mums ir konkurētspējīgi sasniegumi, atzīst SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Aizvadītajā gadā SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa strādāja ar pozitīviem rezultātiem, un visiem klientiem tika nodrošināti pakalpojumi līgumos paredzētajā apjomā.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece stāsta par apkopoto 2013. gada statistiku: „Uz atkritumu poligonu Demenē pagājušajā gadā esam aizveduši vairāk nekā 2000 tonnu sadzīves atkritumu, uz Demeni veikts 181 reiss. Aizvesto atkritumu daudzums ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jo 2013. gadā sākām apkalpot Saunas pagastu un Vārkavas novadu.
Pārstrādei šogad esam nodevuši tuvu pie 100 tonnām atkritumu 13 dažādās pozīcijās – kartons, makulatūra, PET plastmasa, nolietotās sadzīves elektropreces, dienasgaismas lampas, stikla iepakojums un logu stikls, plēve, tetrapakas, alumīnija un metāla iepakojums, autoriepas. Pagājušogad ieviesām HDPE cietās plastmasas šķirošanu.
Pagājušajā gadā pārstrādei nodevām daudz plēvju, jo mums bija akcijas Saunā, Vārkavā, kad tās vācām no zemniekiem. Gribētu cerēt, ka iedzīvotāji mums zvanīs un izrādīs interesi, tad mēs pavasarī rīkosim plēvju vākšanu, kā to jau esam darījuši.”

Šķirošana kļūs pieejamāka lauku teritorijās

Plašas atkritumu šķirošanas iespējas ir Preiļu pilsētas iedzīvotājiem, dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti izveidoti Aizkalnē un Līčos. Pagastu centros cilvēki izmanto iespēju šķirot, un konteineri vienmēr ir piepildīti. Taču dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktu izveide lauku teritorijās prasa papildu ieguldījumus: „Saunas un Vārkavas iedzīvotājiem līdz šim nebija iespējas šķirot atkritumus, bet ceru, ka šogad situāciju izdodies mainīt. Šķirošanas ieviešanai nepieciešams iegādāties papildus konteinerus un jāveic arī iedzīvotāju izglītošanas kampaņa. Jāplāno papildus izvešanas reisi, jo, kā zināms, šķirotos atkritumus izvedam atsevišķos reisos, bet attālums palielina izmaksas. Automašīna, protams, ir tā pati, tikai mēs nešķirotos un šķirotos atkritumus nejaucam kopā: ja vispirms savācam nešķirotos atkritumus, tad mums vēlreiz jāsūta mašīna pēc dalīti vāktajiem atkritumiem,” skaidro Vineta Igolniece.
 
Izvēlas pareizu atkritumu apsaimniekošanu
Arvien vairāk cilvēku izvēlas pareizu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Vineta Igolniece dalās novērojumos: „Es domāju, ir ļoti mainījusies iedzīvotāju attieksme, kāda tā bija tad, kad tikko sākām šķirot, un kāda tā ir tagad. Piemēram, atbrauc zemnieks no Vārkavas un atved un nodod pie mums Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4 pārstrādei derīgos atkritumus.
Neiztiek arī bez sliktajiem piemēriem: kurš konteiners ir vaļā, tajā visu samet. Pirms tam kāds ir revidējis un „pāršķirojis”, atstādams atvērto stikla konteinera vāku vaļā. Stikla pudeles iedzīvotāji tomēr metuši konteinerā ar domu, ka tās nodos pārstrādei un pārkausēs, lai atkal sanāktu smukas, jaunas pudeles. Gribētos, lai pilsētā izvietotajos dalīti vākto atkritumu konteineros būtu mazāk piejaukumu, bet ikvienam, kas šķiro, gribu teikt lielu paldies!”
Preiļu novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka ikvienai mājsaimniecībai, arī laukos, jānoslēdz līgums par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa nodrošina atkritumu izvešanu visām mājsaimniecībām un uzņēmumiem arī attālākās novada lauku teritorijās. „No lauku teritorijām sevišķi jāuzslavē Vārkava, kur cilvēkus tiešām interesē iespēja nodot atkritumus un viņi paši meklē iespēju noslēgt līgumu. Līgumi ir jāslēdz, mašīna aizbrauks un paņems atkritumus, nebūs jāaprok turpat aiz šķūnīša vai jāved uz konteineriem pilsētā un jāslapstās, bet varēs mierīgi izmest konteinerā pie savas mājas,” tā Vineta Igolniece.