Kā taupīt un nesalt?

Atpakaļ

31.01.2014.

Daudzkārt esam skaidrojuši, ar kādiem elementāri veicamiem pasākumiem var ietaupīt siltumenerģiju, lai samazinātu savus rēķinus. Katra ēkas norobežojošā konstrukciju elementa pareiza izmantošana būtiski ietekmē kopējā mājas siltumenerģijas patēriņa izmaksas, tas tāpat visiem ir skaidrs. Tādēļ šoreiz par to gribētu runāt, raugoties no cita aspekta, proti, siltumenerģijas ekonomijai ir liela nozīme, lai ne tikai sabalansētu sava maciņa iespējas ar augošo energoresursu cenu, bet arī lai dzīvotu sakārtotā vidē, sakārtotā mājā un lai ar kaimiņiem būtu labas attiecības. Tāpēc gribu runāt par radiatoru maiņu dzīvokļos, kuri ir mainīti individuālā kārtā agrāk un arī pavisam nesen.  
Iedzīvotāji, gatavojoties ziemai, ļoti bieži domā par savu komfortu. Tas, protams, ir saprotami un apsveicami, bet bieži vien netiek izvērtēts, ko tas nesīs visai mājai vai citiem dzīvokļiem kopumā. Vai labums, kas šķietami tiek gūts sev, nenodarīs pāri gan finansiāli, gan tehniski visai siltumapgādes sistēmai kopumā.
Bieži vien radiatori tiek mainīti haotiski pēc principa „jo vairāk, jo man siltāk”, nedomājot par to lietderību ne sev, ne siltumapgādes sistēmai kopumā, nedomājot par iespēju tos regulēt, nemaz nerunājot par kādiem aprēķiniem saistībā ar mājas apkurināmo platību. Vairumā šādu gadījumu nebūs īsti precīza aprēķina maksai par apkuri, jo nepareizi uzstādīti radiatori bieži vien rada vilšanos to uzstādītājiem, kā arī rada nepamatotas apkures maksas izmaiņas visiem dzīvokļu īpašniekiem. Apkures maksa tiek rēķināta proporcionāli apkures platībai, bet šādas „pārbūves” nevar tikt ņemtas vērā, aprēķinot maksu par siltumenerģiju. Tāpēc gribu atgādināt, kas un kā ir jādara, labiekārtojot savu mājokli un mainot radiatorus. Pirmkārt, to vēlams izdarīt līdz oktobra vidum, kad vairumā namu sākas apkures sezona. Veicot radiatoru nomaiņu apkures periodā, jāatslēdz apkure visam stāvvadam, kas sarežģī darbu, un arī kaimiņi, visticamāk, būs neapmierināti.
Dzīvokļa īpašniekam radiatoru izmērus un nomaiņu ir jāsaskaņo ar nama apsaimniekotāju, lai neradītu siltuma padeves problēmas visai mājai un nerastos naids starp kaimiņiem par nepareizu maksu par siltumenerģiju.
Kas būtu jādara, ja šķiet, ka līdz šim veiktās pārbūves ir izjaukušas vienlīdzības principus apkures rēķinos, jo komforta līmenis pēc pārbūvēm ir stipri atšķirīgs pat blakus esošos dzīvokļos?
Dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopsapulces lēmums par energoaudita veikšanu mājas siltumapgādes sistēmai. Energoauditā tiks novērtēts kopējais siltumenerģijas patēriņš visai mājai, kā arī auditēta katra dzīvokļa siltumapgādes sistēma. Turklāt ikviens šāds risinājums tiek pamatots ar siltumtehniskajiem aprēķiniem, kas nozīmē aplēses par to, cik lielu kļūdu aprēķinā sniedz katrs dzīvoklis. Nākamais solis varētu būt ar kopsapulces lēmumu uzlikt par pienākumu sakārtot katra individuālā dzīvokļa apkures sistēmu vai pielietot koeficientu maksai par siltumenerģiju, bet tam par pamatu var būt tikai sertificētas auditorfirmas slēdziens, kura var tikt pieaicināta pēc mājas iedzīvotāju vairākuma lūguma, attiecīgi samaksājot par šo pakalpojumu. Un visbeidzot, lai šādas nesankcionētas pārbūves nenotiktu un daudzdzīvokļu mājas sasniegtu labāku rezultātu siltumenerģijas ekonomijā, ļoti stingri jākontrolē šis process arī iedzīvotājiem pašiem, ziņojot par pašdarbību gan apsaimniekotājam, gan novada būvvaldes inspektoriem, tad arī nebūs jācieš no sekām visai mājai kopumā.

Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs