SIA „Preiļu saimnieks” informē par valsts nodevu izmaiņām Civilprocesa likumā 2014. gadā

Atpakaļ

03.02.2014.

No šā gada 4. janvā ra stājās spēkā izmaiņas Civilprocesa likumā, kas regulē valsts nodevas apmēru, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, informē SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne.
Civilprocesa likuma 34. panta 1. daļas 1. punktā noteikts valsts nodevas apmērs, kas jāmaksā iesniedzot prasības pieteikumu tiesā:
a) līdz 2134 euro, – 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro,
b) no 2135 euro līdz 7114 euro, – 320,10 euro plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 euro,
c) no 7115 euro līdz 28 457 euro, – 519,30 euro plus 3,2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 7114 euro,
d) no 28 458 euro līdz 142 287 euro, – 1202,28 euro plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 28 457 euro,
e) no 142 288 euro līdz 711 435 euro, – 3023,56 euro plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 142 287 euro,
f) vairāk par 711 435 euro, – 8715,04 euro plus 0,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 711 435 euro.
Irēna Rancāne uzsver, ka katrs komunālo pakalpojumu ņēmējs, kuram radušās finansiālas grūtības veikt komunālos maksājumus uzreiz, var veikt pārrunas ar SIA „Preiļu saimnieks” par parāda, līgumsoda (ja tāds ir) nomaksu pa daļām, noslēdzot rakstisku vienošanos.
Ir gadījumi, kad komunālo pakalpojumu ņēmējs ir aizmirsis savlaicīgi nomaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus, kā rezultātā par komunālajiem pakalpojumiem sāk veidoties parāds, un saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „Preiļu saimnieks” aprēķina līgumsodu.
 SIA „Preiļu saimnieks” iesaka: ja esat nonācis finansiālās grūtībās, varat veikt pārrunas Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļi) ar SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgu Irēnu Rancāni, lai noslēgtu vienošanos par parāda, līgumsoda (ja tāds ir) nomaksu pa daļām.
Ja parāds par komunālajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu rēķināto, SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne var rakstiski brīdināt nemaksātāju par nepieciešamību viena mēneša laikā no brīdinājuma izrakstīšanas nomaksāt uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir). Savukārt, ja nemaksātājs brīdinājuma noteiktajā termiņā nav nomaksājis uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir), tad SIA „Preiļu saimnieks” var celt prasības pieteikumu tiesā par parāda, līgumsoda (ja tāds ir) piedziņu.
Ja tiesa nemaksātāju atzīs par parādnieku, tad saskaņā ar Civilprocesa likuma 41. pantu parādniekam būs jāsedz tiesāšanās izdevumi, tai skaitā, valsts nodeva.
Tāpēc SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne aicina savlaicīgi veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, lai neveidotos parāds un līgumsods.