Aktuāla informācija par pasākumiem mājokļu renovācijas jomā

Atpakaļ

13.02.2014.

1) Š.g. 18.februārī plkst. 10:00 Jelgavas pilsētas domes telpās (Jelgava, Lielā iela 11) notiks seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju un uzturēšanu pēc tās, kā arī par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem. Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33833&cat=621.

Pieteikšanās līdz 17.februārim līdz plkst.: 15:00 pa tālruni 65207419, 28356611, vai rakstot uz e-pastu: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, tālruni vai e-pastu. Pieteikties var arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu šeit: http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/pieteikties_semin%C4%81ram/26

Nākošais seminārs notiks Cēsīs. Sīkāka informācija būs vēlāk.

2) Š.g. 19.februārī AS "Latvenergo" Energoefektivitātes centrs organizē semināru. Seminārā viena no tēmām ir Ēku koplietošanas elektrotīklu ekspluatācija. Dienas kārtība šeit http://www.latvenergo.lv/files/news/EEC_feb.pdf

Atskatoties nesenā pagātnē:

1) Š.g. 11. februārī notika seminārs "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja". Semināra prezentācijas atrodamas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://em.gov.lv/em/2nd/?cat=30319 vai arī www.slideshare.net/siltinam

2) Š.g. 4.februārī Rīgas Enerģētikas aģentūra organizēja informatīvu izbraukuma pasākumu energoefektivitātes interesentiem uz inovatīva tehniskā risinājuma siltuma atguves ieviešanas vietu Rīgā. Atskats uz pasākumu http://www.rea.riga.lv/component/content/article?id=757. Videomateriāls http://www.youtube.com/watch?v=U3N1iIxiK_o.

3) Ekonomikas ministrijas mājas lapā var iepazīties ar ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību http://em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33828&cat=621.

Būvniecības Informācijas sistēmas mājas lapā www.bis.gov.lv sadaļā Dzīvo siltāk apkopoti un tematiski sadalīti videomateriāli no informatīvās kampaņas DzīvoSiltāk organizētajiem pasākumiem. Jaunākā sadaļa Dokumentācija https://bis.gov.lv/bisp/dzivo-siltak/video/dokumentacija.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju "Altum" (iepriekš - AS "Hipotēku un zemes banka") un Latvijas Garantiju aģentūru plāno organizēt dažādus informatīvus pasākumus Latvijas reģionos ar mērķi informēt komersantus par esošo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Tālab veicam uzņēmēju aptauju un lūdzam aizpildīt anketu http://goo.gl/nog7ZY, lai uzzinātu Jums aktuālos jautājumus, lai sniegtu atbildes uz tiem pasākumu laikā.

Atgādinām, ka visas prezentācijas no Ekonomikas ministrijas organizētajiem semināriem ap un par mājokļu renovāciju atrodamas www.slideshare.net/siltinam, bet videolekcijas www.youtube.com/siltinam.

Kā allaž gaidām Jūsu priekšlikumus ierosinājumus semināru/diskusiju tēmām.

Ar cieņu,
Inese Bērziņa
Ekonomikas ministrija

www.twitter.com/siltinam
www.em.gov.lv/dzivosiltak
www.facebook.com/dzivosiltak
www.draugiem.lv/siltinam
www.youtube.com/siltinam
www.slideshare.net/siltinam
http://www.vimeo.com/dzivosiltak