Šoziem laika apstākļi labvēlīgi parka labiekārtošanai

Atpakaļ

24.02.2014.

Februārī SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa intensīvi strādā Preiļu parkā. Laika apstākļi darbam ir labvēlīgi, zeme ir sasalusi, sniega tikpat kā nav, bet dīķos ledus kārta tik bieza, ka pa to vajadzības gadījumā var braukt pat ar traktortehniku.

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītājas Zentas Igolnieces un dārznieces Veltas Kodores vadībā ir pabeigti parka sakopšanas darbi Vientuļajā salā un Mazajā salā, kur ir izzāģēti vēja aizlauztie, izgāztie koki un izcirsti pašizsējas mazvērtīgie koki, lai dotu iespēju augt dekoratīvo krūmu grupām.

Zenta Igolniece: „Ļoti saudzīgi esam saglabājuši krūmu grupas un atsevišķi augošus krūmus, jo koki bez krūmiem nefunkcionē kā telpas robeža un neveic pietiekamu skaņas un vizuālo izolāciju, kas ļoti nepieciešama Preiļu pilsētas ainaviskajam parkam. Ir izzāģēti īpaši bīstamie koki pie jaunās estrādes un parka daļā gar Pils ielu (posmā no Preiļupes ietekas parkā līdz parka vārtiem pie Pils ielas). Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, ar nožēlu jāsaka, ka uz laiku ir jāpārtrauc darbi ar tehniku. Bija plānots nozāģēt sausos, bojātos, aizlauztos koku zarus gar celiņu malām, jo tie apdraud garāmgājējus.

Plānojam turpināt darbu Lielajā salā (pie vecās estrādes), Garenajā salā un gar slēpošanas trasi, kur pašizsējas rezultātā ir ieauguši vārgi un mazvērtīgi koki diametrā līdz 10 cm un izveidojuši biezu parka aizaugumu, kas nomāc dekoratīvās krūmu sugas – segliņus, irbenes, sausseržus u.c.

Gribu teikt lielu paldies Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālistam Anatolijam Petrovam par atsaucību un palīdzību, izvērtējot katra bīstamā koka nozāģēšanu un pareizu izpratni turpmāko darbu veikšanai parkā.”

Lai sasniegtais rezultāts saglabātos, nepieciešama nepārtraukta parkā augošo koku un krūmu novērošana, regulāra un pareiza parka kopšana. Jācer, ka aktuālie parka labiekārtošanas sezonas darbi turpināsies, lai parks saglabātu savu pievilcību. Parks ik dienu priecē Preiļu pilsētas iedzīvotājus un tūristus, un ir viena no labākajām vietām mūsu pilsētā, kur atpūsties, relaksēties un izjust saikni ar dabu.