Karstā ūdens piegāde un apmaksas kārtība apkures periodā un vasarā

Atpakaļ

25.02.2014.

No siera rū pnīcas mikrorajona iedzīvotājiem esam saņēmuši pamatotu lūgumu skaidrot radušos situāciju: saņemti paziņojumi, ka vasaras periodā mainīsies norēķinu kārtība par karsto ūdeni, bet tajā pašā laikā tiek ziņots, ka šī papildus maksa tiks iekasēta jau no šā gada 1. februāra, kā tad tā?
Atvainojamies visiem, kuri jutās šo ziņu maldināti un apkrāpti! Bet ir jāsaprot, ka līdz šim jautājums par karstā ūdens uzsildīšanas apmaksu pilsētā nav bijis līdz galam atrisināts – siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem šis pakalpojums ilgus gadus bija pieejams bez maksas gan apkures periodā, gan arī vasarā, bet pārējā pilsētas daļā iedzīvotāji par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu maksā vien apkures periodā, vasarā šo pakalpojumu saņemot par velti. Šeit ir jāsaka liels paldies sabiedrībai „Preiļu siers”, ka tā spēja ilgus gadus šo pakalpojumu sniegt ar atvieglotiem noteikumiem, sniedzot nopietnu finansiālu atbalstu mikrorajona iedzīvotājiem nebūt vieglajos ekonomiskajos apstākļos, taču ir jāsaprot, ka tā nevar turpināties, un par visu ir jāmaksā tik, cik tas maksā. Šobrīd tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi, pēc kuru apstiprināšanas novada domē maksa par karstā ūdens sistēmas uzturēšanu visā pilsētā tiks iekasēta arī vasaras periodā. Tātad – no šī gada 1. februāra siera rūpnīcas mikrorajona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem apkures sezonas mēnešos tiks aprēķināta maksa par siltumenerģijas daudzumu, kas tiek uzskaitīts pēc kopējiem siltumenerģijas skaitītājiem apkures sistēmā un karstā ūdens sistēmā, bet vasaras mēnešos – saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.
Jau vēstīts, ka SIA „Preiļu saimnieks” siera rūpnīcas mikrorajona daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju viedokli par karstā ūdens pakalpojuma nepieciešamību noskaidroja rakstiskā aptaujā. Karstais ūdens nav obligāti nodrošināmo pakalpojumu lokā, un patērētājs var izvēlēties, lietot šo pakalpojumu vai nē.