Atskatoties uz paveikto

Atpakaļ

03.03.2014.

Jaunā gada pirmie mēneši vismaz mūsu uzņēmumā iezīmējas, analizējot paveikto un nospraužot jaunus mērķus. Dažādu skaitļu un rādītāju analīzi un salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu atstāšu citai reizei, jo tas nerada priekšstatu par uzņēmuma stāvokli ilgtermiņa skatījumā.
Mūsu uzņēmums šādā veidolā strādā jau divpadsmito gadu. Toreiz, atsevišķi strādājot, Saimnieka struktūrvienības bija zaudējušas savus orientierus, un pašreizējais SIA „Preiļu saimnieks”, apvienojot dažādu komunālo nozaru saimniekus, ir kļuvis par vienu no lielākajiem pilsētas uzņēmumiem, kura pamatkapitāls šajos gados ir pieaudzis vairākas reizes.
Modernās tehnoloģijas, ko izmantojam visās uzņēmuma jomās, ļauj mums savus pakalpojumus sniegt laikmetam atbilstošā līmenī, tomēr ir jāsaprot, ka tas darbiniekiem prasa apgūt jaunas iemaņas. Vecākajai paaudzei vajag saņemties, lai strādātu ar atbilstošām tehnoloģijām, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, bet uzņēmuma vadībai jārada motivācija to darīt. Uzņēmumā šobrīd izjūtam paaudžu sadarbības nepieciešamību. Nav noslēpums, ka, pērkot intelektuālo potenciālu, ir dārgi jāmaksā. Bēdīgi ir arī tas, ka drīz var pienākt laiks, kad „paaudžu sadarbības projekts” var neizveidoties vispār, ja vispārizglītojošajās skolās fizika un ķīmija joprojām būs tikai izvēles priekšmeti, tādā gadījumā uzņēmuma tiešās izmaksas tikai palielināsies.
Šobrīd apliecinoties mūsu uzņēmums ir izaudzis, mēs spējam daudzas problēmas risināt vienuviet, jo apzināmies, ka uz mūsu darbu noraugās visi. Kaut arī uzņēmuma darbiniekiem dažkārt pietrūkst prasmju veikt savus pienākumus atbilstoši klientu vēlmēm, uzņēmumam ir liela morālā atbildība. Ikviens jūtam savu piederību pilsētai, daudziem ir lepnums arī par savu vietu tajā. Grūti iebraukt Preiļos, nepamanot AS „Preiļu siers”, bet tāpat arī varētu pamanīt nesakārtotu pilsētu vai nolaidīgu darbu, ko tie paši pilsētas cilvēki ir gadu gadiem veidojuši.
SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki bieži tiekas ar cilvēkiem gan sapulcēs, gan risinot ikdienišķas problēmas. Radies iespaids, ka mūs respektē tikai tie, kuri paši ir kaut ko sasnieguši. Pavisam cita lieta un iespaids rodas tad, ja sākas runas par vēlmi kopā strādāt – tad rodas cita, pavisam jauna attīstības dimensija, bet tam visam pamatojums ir uzņēmuma īpašnieku (šajā gadījumā novada domes) vēlme ļaut uzņēmumam attīstīties, pārliecība par ražošanas saglabāšanu. Jāsaprot arī fakts, ka šobrīd viss, ko uzņēmums pelna, tiek reinvestēts uzņēmumā, tāpēc to droši var saukt par pilsētas uzņēmumu ne tikai tāpēc, ka tiek dotas darbavietas pilsētas iedzīvotājiem un maksāti nodokļi, bet arī tāpēc, ka investīcijas paliek pašiem pilsētas iedzīvotājiem.
Visbeidzot īsi par mūsu sniegto pakalpojumu cenām. Tās arī tuvākajā laikā gribētu izanalizēt un sniegt skaidrojumu, kā tās ir izmainījušās pēdējos desmit gados salīdzinājumā ar mums nepieciešamo resursu (elektroenerģijas, dabasgāzes, rezerves daļu, minimālās darba algas) izmaiņām šajā laikā. Tikai nedaudz tajās ieskatoties, redzams, ka dažādu izmaksu pieaugums ir dramatisks attiecībā uz mūsu pakalpojumu cenu pieaugumu šajā laikā. Plašāku šādu analīzi mēs publicēsim savos informācijas avotos. Tikai šādi mēs varēsim objektīvi runāt par sava darba efektivitāti, analizēt dažādus kritērijus, nospraužot jaunus mērķus.

Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs