Sadzīves atkritumu izvešanas akcija Vārkavas novadā

Atpakaļ

14.04.2014.

No 9. līdz 11. aprīlim SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa Vārkavas novadā rīkoja pārstrādei derīgo sadzīves atkritumu izvešanu.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka kopumā tika savākti 42 kubikmetri lauksaimniecības ruļļu plēves, vairāk nekā pus tonna logu un pudeļu stikla, ļoti daudz nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu (ledusskapji, televizori, datori u.c.).
Vineta Igolniece akcentē, ka Vārkavas novada iedzīvotāji ir ļoti apzinīgi, pirms akcijas saņemti daudzi telefona zvani ar jautājumiem, vai stikla burkas pirms nodošanas ir jāizmazgā, vai tām ir jānoskrūvē vāciņi, vai nolietotajai sadzīves tehnikai jābūt tīrai. Ir patīkami strādāt, ja cilvēki tam visam pieiet ar cieņu. Paldies visiem par atsaucību!
Ja gadījumā kāds no Vārkavas novada par atkritumu izvešanas akciju uzzināja novēloti, tad atgādinām, ka Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, ar savu transportu var atvest un bez maksas nodot plēves un citus otrreizējai pārstrādei derīgus sadzīves atkritumus, mūsu darbinieki palīdzēs izkraut. Ja nav sava transporta, pēc lielāka daudzuma plēvju aizbrauksim paši. Aicinām iedzīvotājus atbrīvoties no atkritumiem videi draudzīgā veidā, nevis dedzināt vai aprakt zemē! Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, zvaniet SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.