SIA „Preiļu saimnieks” parku apsaimnieko profesionāli

Atpakaļ

15.04.2014.

Šā gada 27. martā Preiļu pilsētas (muižas) parku apsekoja sertificēta parku arhitekte Ilze Māra Janelis, viņa iepazinās ar SIA „Preiļu saimnieks” šoziem parkā paveikto.
Šoziem parkā izzāģēti vairāki nokaltušie un aplūzušie koki, nokaltušie oši. Parka centrālajā daļā izzā ģētas smalkie pašizsējas koki, kas nomāca īstos krūmus – sausseržus, segliņus, lazdas, irbenes. Vientuļajā salā izzāģēti pašizsējas kļavas, lai atgaismotu lazdas, ievas un citus īstos krūmus.
Arhitektes vērtējumā skaista un vēsturiskam ainavu parkam atbilstoša pēc sīko pašizsējas koku izzāģēšanas izskatās kanāla mala lejpus estrādei, kur aug lielie koki un atsevišķi lazdu un citu īsto krūmu puduri, šeit zāle būtu pļaujama tikai vienu reizi sezonā – vasaras beigās vai rudens sākumā.
Mūsu parkā koši zied zilās un baltās vizbulītes, tas vispār ir liels retums pilsētas centra parkos, kas nepareizas kopšanas rezultātā ir noplicināti. Sasteigta un nepārdomāta parka kopšana nodara parkam kaitējumu, un nepieciešami daudzi gadi, lai parks atjaunotos. Preiļu muižas parks ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tas ir valstiska nozīmīga vērtība.
Ilze Māra Janelis ir parku arhitekte (LAS sertifikāts 10-0694), Preiļu pilsētas (bij. Preiļu muižas) parka rekonstrukcijas tehniskā projekta būvprojekta TS daļas vadītāja (2005), parka rekonstrukcijas priekšlikumu projekta autore (2003) un parka izpētes projekta autore (2000).