Lai jaunā apkures sezona nebūtu jāsagaida ar bažām

Atpakaļ

16.04.2014.

Apkures sezona jau gandrīz noslēgusies. Silta ziema, lieli rēķini par apkuri, to bieži nācās dzirdēt arī šosezon, bet kā ir pēc būtības?
Vienmēr, noslēdzot apkures sezonu, tiek veikta analīze, izvērtējot šo procesu kopumā un analizējot gan tehniskās, gan finansiālās problēmas. Jāsaka, ka šosezon tehniskās problēmas mūs nepārsteidza, jo plānveida remontdarbi bija veikti kvalitatīvi, bet, kas attiecas uz finansiālajām problēmām, tās mūs tomēr uztrauc, jo ik gadus parādu daudzums par siltumenerģiju aug. Arī šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas būs aptuveni par 20% lielāks.
Kaut arī mūsu sabiedrība strādā pārsvarā ar tiešo līgumu sistēmu (līgums par pakalpojumu saņemšanu ar iedzīvotājiem tiek slēgts ar katru klientu par siltumenerģijas u.c. komunālo pakalpojumu saņemšanu), kas savā ziņā ir priekšrocība, jo mūsu uzņēmums veic visas komunālās funkcijas. Bet pamazām šī labā prakse tiek grauta un, atdalot siltumražošanu no pārējām funkcijām (iepērkot siltumenerģiju no autonomiem ražotājiem), mēs vairs nevarēsim nopelnīt ar apkuri kā tādu, jo apkures tarifā paliks vienīgi izdevumi, kas saistīti ar tās nodrošināšanu, bet atbildība par nenodrošināšanu un darbs ar klientiem paliks mums kā pamatpienākums.
Darbam ar nemaksātājiem sabiedrība pievērš ļoti lielu uzmanību, jo no tā atkarīgs turpmākās darbības liktenis. Gribu atgādināt, ka valsts (lai kā mēs to vēlētos) neuzņemsies samilzušo apkures parādu dzēšanu, jo vienkārši nekad šādiem mērķiem nebūs finanšu resursu, un šāds solis būtiski mazinātu maksājumu disciplīnu perspektīvā, tāpēc šajā virzienā būs jāstrādā vienīgi pašiem. Tāpēc Preiļos parādnieki tiek brīdināti, tiek piedāvāts sastādīt parādu apmaksas grafiku, un tikai tad, ja tas netiek pildīts, tiek uzsākta tiesvedība. Kopumā parādu atgūšana notiek lēni, turklāt parādus nomaksājot pakāpeniski, apturot vai pat daļēji anulējot soda procentus, problēma saglabājas – tiek traucēta naudas plūsma uzņēmumā, tiek uzņemtas papildus saistības līdzekļu piesaistei, un šeit būtu jāuzsver, ka mēs strādājam regulētajā pakalpojumu sfērā, un pašreizējā siltumenerģijas tarifa metodika neparedz izmaksu iekļaušanu par norēķinu kārtības procesa organizēšanu. Tāpēc arī šobrīd sabiedrības valde analizē iespējas piedalīties neregulētā biznesa jomā, veidojot atsevišķu struktūru šajā virzienā – rēķinu izrakstīšanā par komunālajiem pakalpojumiem, to nogādāšanā, atmaksas procesa piespiedu darba organizēšanā u.c., jo šobrīd šis process ir dārgs, zaudējumus nesošs pakalpojums, turklāt nevienā mūsu tarifā nav iespējams iekļaut sadaļu par darbu ar parādniekiem.
Un visbeidzot par mūsu ieceri, kā mazināt parādu jūgu un vienlaicīgi atvieglot dzīvi mūsu klientiem.  Laika apstākļus turpmākai apkures sezonai un apkures tarifus izmainīt uz zemākiem mums laikam neizdosies, tomēr katram ir iespēja savlaicīgi sagatavoties apkures sezonai, un tas nav jāatliek uz septembri vai oktobri. Mēs taču zinām, kad jāsāk gatavoties skolai, kad jānomaksā nodokļi, tāpat arī zinām, kad sākas apkure un varam prognozēt savus tēriņus, mēs varam finansiāli sagatavoties gada aukstākajam periodam. Tāpēc mūsu sabiedrība klientiem (dzīvokļu īpašniekiem) piedāvās slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu, proti, klients apkures sezonas laikā maksā pusi no rēķina pozīcijas (apkure) pēc iepriekšējo divu gadu vidējās mēneša likmes, bet atlikušā summas daļa pēc apkures sezonas beigām (pēc izlietotās siltumenerģijas un faktiskā aprēķina) tiek sadalīta četrās vienādās daļās un proporcionāli iekļauta rēķinos līdz septembrim. Gaidīsim priekšlikuma analīzi no klientiem līdz šī gada 1. jūnijam. Ja būs interese un atsaucība par šādu atmaksas sistēmu, tad ar katru klientu tiks slēgta atsevišķa vienošanās. Tātad tiek dota iespēja mūsu iedzīvotājiem plānot savus izdevumus. Iepriekšējo gadu rēķini var sniegt labu ieskatu šīs sistēmas analīzē, jo šādi plānojot maksājumus gada griezumā, mūs tik stipri nepārsteigs bargā ziema vai citi neparedzēti izdevumi. Tāpēc aicinu par nākamā gada apkuri domāt jau maijā un savlaicīgi plānot budžetu, tādējādi izvairoties no apkures sezonālā rakstura, kas kopumā atvieglos dzīvi gan Jums, gan pakalpojuma nodrošinātājam.
Tuvojas Lieldienas, kas saistās ar ilgi gaidīto pavasara atnākšanu. Lai svētku prieks Jūs stiprina turpmākiem darbiem, svētīgas un priecīgas Lieldienas!

Jānis Mūrnieks, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs