Vasaras remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Atpakaļ

10.06.2014.

Turpinās remontdarbi SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova informē, ka pašreiz remontu un celtniecības daļas speciālisti daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jaunajā ielā 1 veic kāpņu telpu kosmētisko remontu. Apmešana ar dekoratīvo apmetumu un krāsošana jau pabeigta 1. sekcijā, bet darbi turpināsies arī 2., 3., un 4. sekcijā.
Tuvākajā laikā plānots pārmūrēt ventilācijas skursteņus mājām N. Rancāna ielā 3 un dūmvadus mājām Daugavpils ielā 2 un Rīgas ielā 1, atsevišķu balkonu un šuvju remonts paredzēts Daugavpils ielas 64. mājai, ieejas nojumīšu remonts iecerēts mājām Jaunajā ielā 1, Rēzeknes ielā 24 un 30, bet Celtnieku ielas 6. mājai plānots ieejas lieveņu un bruģa remonts.
Kā lielākos šogad jau paveiktos remontdarbus SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās mājās var minēt kāpņu telpu un ieejas nojumīšu remontu Daugavpils ielas 70. mājā, Celtnieku ielas 10. mājai iztīrīti bēniņi un bēniņu sienā iemūrēti stikla bloki, Daugavpils ielas 64. mājai saremontētas ieejas nojumes, Liepu ielas 1. mājai 1., 2., un 3. sekcijā veikta cauruļu siltināšana un ieejas nojumīšu remonts 1. un 2. sekcijai, Rēzeknes ielas 16. mājai veikts daļējs notekcauruļu remonts, N. Rancāna ielas 5. mājai nosiltinātas caurules pagrabtelpās, bet Pils ielas 2. mājai nosiltinātas caurules bēniņos. Rēzeknes ielas 24. mājai veikts šuvju remonts, Pils ielas 8. mājai veikta notekcauruļu tīrīšana, bet daļējs jumta remonts notika Daugavpils ielas 70. un 74. mājai. SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļas speciālisti veikuši neskaitāmus mazākus remontdarbus – durvju atslēgu un slēdzeņu maiņu, logu stiklošanu, soliņu remontu ( Jaunā iela 1 un N. Rancāna iela 5) un maiņu (Mehanizatoru iela 6b), nomainīti durvju aizvērējmehānismi (Liepu iela 4, Daugavpils iela 70 un 74), nomainītas pastkastītes un uzstādīti sensori kāpņu telpās.