Apstiprinātas izmaiņas daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalsta programmas īstenošanas nosacījumos

Atpakaļ

03.07.2014.

Ministru kabinets šī gada 1.jūlijā, apstiprināja grozījumus aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanas nosacījumos, dodot tiesības Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) nepieciešamības gadījumā lemt par projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu virs diviem gadiem, nepārsniedzot 2015. gada 15. oktobri, informē Ekonomikas ministrija.
Jau tagad zināms, ka galvenie projektu pagarināšanas iemesli būs grūtības piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai, kā arī nepabeigti būvniecības darbi projektā iesaistīto darbu izpildītāju dēļ, kuru īstenošanai nepieciešama vēl viena būvniecības sezona. Tai pat laikā pirms katra projekta termiņa pagarināšanas LIAA izvērtēs, vai projekta īstenošana ir kavēta no iesniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ un vai savlaicīgi ir veiktas darbības grūtību novēršanai, piemēram, norit sarunas ar komercbanku un nav nenovēršamu šķēršļu aizdevuma saņemšanai.
Līdz 2014.gada 1. jūlijam ir pabeigta 400 daudzdzīvokļu ēku renovācija, savukārt vēl 497 projekti vēl tiek īstenoti. Vislielākais īstenoto un īstenošanā esošo projektu skaits ir Kurzemē (266), kurai seko Rīgas reģions (201), Vidzeme (187) un Zemgale (130). Savukārt Rīga ar 78 un Latgale ar 35 projektiem joprojām ir vismazāk aktīvie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projektu īstenotāji.
Lai nodrošinātu plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, projektu īstenotāji tiek aicināti īpašu vērību pievērst profesionālu speciālistu piesaistei renovācijas darbu īstenošanas posmā, kā arī no būvniecības speciālistiem saņemt būvniecības garantijas laika apdrošināšanu, kas sniedz drošības sajūtu, ka pēc būves nodošanas ekspluatācijā tiks novērstas ēkas ekspluatācijā atklātās būvniecības darbu nepilnības.
Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot www.vimeo.com/dzivosiltak, www.youtube.com/siltinam.