Vasaras labiekārtošanas darbi pilsētā

Atpakaļ

28.07.2014.

Sakopta un labiekārtota pilsētvide aicināt aicina baudīt vasaru un sauli, taču lai ikviens pilsētas iedzīvotājs vai tūrists kaut uz mirkli varētu ļauties bezrūpībai, rūpējas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa Zentas Igolnieces vadībā.
Puķu dobes, ziedu grozi un ziedu piramīdas, dažādi apstādījumi prasa pārdomātu un pareizu kopšanu. SIA „Preiļu saimnieks” dārznieces Veltas Kodores rūpju lokā ietilpst arī stādījumu kopšana, mēslošana un laistīšana, kas jāveic regulāri, jo lietus mākoņi pēdējās nedēļās mums metuši līkumu. Apstādījumi bieži vien ir spilgts un krāsains fons priecīgām vasaras fotogrāfijām, taču to veidošanā ieguldīts daudz darba, tādēļ apmeklētāji tiek aicināti izturēties saudzīgi.
Pilsētas sabiedrisko un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki tiek appļauj zāli, kopj mauriņus, veido dzīvžogus. Teritoriju appļaušanā iesaistītas vairākas tehnikas vienības. Lielākās teritorijas tiek izpļautas ar pļaujmašīnām, bet kur tas nav iespējams, tiek pielīdzinātas ar trimeriem. Nopļautā zāle tiek savākta un izvesta. Gar ceļmalām izpļauti krūmi un izzāģēti traucējošie koku zari, pie daudzdzīvokļu mājām izzāģēti par traucēkli kļuvušie koki, daudzviet pilsētā izgrieztas sazēlušās koku atvases.
Sezonai atbilstoši uzturēšanas darbi turpinās arī pilsētas parkā, kur SIA „Preiļu saimnieks” darbiniekiem palīdz arī nodarbinātības programmā iesaistītie jaunieši. Parkā tiek veidoti dzīvžogi, izzāģētas mazvērtīgās pašizsējas kļavas.
Mūsu pilsēta arī ikdienā vienmēr ir ļoti sakopta un skaista, taču gatavošanās atpūtas un izklaides pasākumiem, kas vasarā notiek regulāri un ko apmeklē daudz cilvēku, prasa papildu rūpes un darbu. Lai ne tikai sagatavotos, bet arī sekotu pasākumu norisei, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki strādā agrās rīta un vēlās vakara stundās, kā arī brīvdienās. Pirms pasākumiem ir jāuzkopj to norises vietas, ja nepieciešams, jāizvieto satiksmi organizējošas ceļa zīmes, jāseko līdzi pasākumu norisei. Kaut gan pasākumu laikā tiek uzstādītas papildus miskastes, intensīvu darbu prasa operatīva pilsētas centra, estrādes, pludmales uzkopšana pēc svētku norisēm. Kā novērots, dažādu dzērienu pudeļu apjoms ar katru vasaru tikai palielinās, tāpat daudz arī citu izmētāto atkritumu, kaut gan daudzviet uzstādītas atkritumu urnas. Ar atkritumu operatīvu savākšanu nekas nav līdzēts, būtu jāmainās iedzīvotāju attieksmei.
Preiļi asociējas kā zaļa, ziedoša un mājīga pilsēta. Paldies visiem mūsu darbiniekiem, kas pilsētu uzkopj un labiekārto gan ikdienā, gan pirms svētku pasākumiem!