SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa rūpējas par pilsētas sakoptību

Atpakaļ

18.08.2014.

Attēlā – ziedu piramīdas pie Preiļu galvenās bibliotēkas Kārsavas laukumā.

 Šovasar studentu un jauniešu nometnes dalībnieki no Vācijas, Austrijas un Itālijas labiekārtoja Ebreju kapsētu. Zaļie atkritumi tika izvesti ar SIA „Preiļu saimnieks” traktortehniku, un mūsu darbinieki palīdzēja tos iekraut piekabēs. 
 Pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos turpinās dažādi labiekārtošanas darbi – krūmu veidošana, apdraudošo koku izzāģēšana. Attēlā – mauriņus N.Rancāna ielas mikrorajonā pļauj (no kreisās) Māris Miezītis, Gunārs Kivriņš, Genadijs Prusakovs. 
 Puķu grozi pie laternu stabiem Brīvības ielā, Raiņa bulvārī un pilsētas centrālajā laukumā šovasar sevišķi krāšņi. Attēlā – puķu grozos pilsētas centrālajā laukumā kompozīciju veido koši sarkanas nokarenās pelargonijas, ipomejas un zeltenes.