PAZIŅOJUMS

Atpakaļ

07.11.2014.

Ar šā gada 1. novembri stājas spēkā jaunie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi SIA „Preiļu saimnieks”. Maksa par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru ir 0,89 eiro līdzšinējo 0,70 eiro vietā, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu ir 1,15 eiro līdzšinējo 0,83 eiro vietā. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.
Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu var iepazīties interneta vietnē sprk.gov.lv.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” galveno grāmatvedi Jevgeņiju Kuzņecovu, tel. 29181417, e-pasts: jevgenijs75@inbox.lv.