Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Atpakaļ

16.12.2014.

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa saskaņā ar mājas vecāko vai dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros daudzdzīvokļu mājās veic dažādus remontdarbus.
SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova informē, ka līdz gada beigām plānots kosmētiskais remonts Liepu ielas 1. mājas 2. sekcijas kāpņu telpā un PVC logu maiņa un logu ailu apdare N. Rancāna ielas 4. mājas kāpņutelpās.
SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 38 eirocenti par kvadrātmetru. Vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA „Preiļu saimnieks” remontu un celtniecības daļa veic nepieciešamos remontdarbus.
Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās. Paldies aktīvajiem māju vecākajiem! Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.
SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa aicina māju vecākos līdz gada beigām iesniegt priekšlikumus, kādus remontdarbus nākamgad nepieciešams veikt mājas apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
Priekšlikumus iesnieguma formā var iesniegt SIA „Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2 pie sekretāres.

Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2014. gadā