Ekonomikas ministrijas aktuālā informācija par mājokļu renovāciju

Atpakaļ

29.12.2014.

1) Ministru kabinets apstiprina būvnormatīvus koka un tērauda būvkonstrukciju projektēšanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3715-mk-apstiprina-buvnormativus-koka-un-terauda-buvkonstrukciju-projektesanai

2) Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nodotas saskaņošanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/3535-energetikas-attistibas-pamatnostadnes-2014-2020gadam-nodotas-saskanosanai

3) Pielikumā infografika Vienkāršota fasādes atjaunošana II un III grupas ēkām

Notikušie pasākumi:

1) Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra organizēja semināru par Ventilācijas risinājumiem daudzdzīvokļu ēku renovācijā http://www.zrea.lv/lv/jaunumi/seminars_par_ventilacijas_risinajumiem_daudzdzivoklu_eku_renovacija_2224/seminars_par_ventilacijas_risinajumiem_daudzdzivoklu_eku_renovacija_2224/

2) Noslēdzās forumu cikls "Atbalsts uzņēmējiem"

a. Forumu "Atbalsts uzņēmējiem" prezentācijas atrodamas http://www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija

b. Forumu prezentācijas ir atrodamas arī šeit https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/1624-forums-atbalsts-uznemejiem-aizkraukle

c. Video šeit https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJH8Ql7UtTWbnOnGoaGYksqm

 Vairāk informācijas:

www.twitter.com/siltinam

www.facebook.com/dzivosiltak

www.draugiem.lv/siltinam

www.youtube.com/siltinam

www.slideshare.net/siltinam