SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa strādā ar ilgtspējīgu redzējumu

Atpakaļ

27.01.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa gadu aizvadījusi ar pozitīviem rezultātiem, visiem klientiem nodrošināts pakalpojums paredzētajā apjomā, bet “salīdzinot ar 2013. gadu, atkritumu šķirošanas līknīte ir gājusi uz augšu,” prieku pauž SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece.

Pieaug izmaksas
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotie dati liecina, ka aizvadītajā gadā uz Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas poligonu “Cinīši” Demenē no Preiļu un Vārkavas novada aizvestas 2079 tonnas sadzīves atkritumu, uz Demeni veikts 181 reiss.  SIA „Preiļu saimnieks” maksā poligonam deponēšanas maksu 20,28 eiro par tonnu un dabas resursu nodokli 12 eiro par tonnu atkritumu, par 2014. gadu šīs izmaksas sastādīja nedaudz vairāk par 67 000 eiro.
Ja salīdzinām ar 2013. gadu, tad deponēšanas maksa (kopā ar dabas resursu nodokli) ir palielinājusies gandrīz divas reizes. Izmaksu pieaugums ir ievērojams, tādēļ ir jādomā par to, kā samazināt atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts Demenē. Labākā iespēja ir šķirošana – jo vairāk šķirojam, jo lielāka iespēja, ka uz Demeni nogādāto atkritumu daudzums nepalielināsies, un atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotājiem nebūs jāpaaugstina.

Jāšķiro ar prātu
Atkritumu šķirošanu 2007. gadā SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa sāka ar kartona nodošanu otrreizējai pārstrādei, nākamajā gadā pirmo reizi tika nodoti pārstrādei elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bet šobrīd kopā ar minētajām tiek šķirotas jau trīspadsmit atkritumu pozīcijas: makulatūra, dienasgaismas lampas, stikla iepakojums, logu stikls, PET pudeles, plēve, tetrapakas, alumīnija iepakojums, metāla iepakojums, autoriepas un HDPE cietā plastmasa.
“Varētu vēlēties, lai pilsētas iedzīvotāji rūpīgāk attiecas pret šķirošanu. Ne tikai sašķiroto atkritumu kvantitāte ir svarīga, bet arī kvalitāte,” atgādina Vineta Igolniece. Nešķirotāji ir tie, kuri mazāku uzmanību pievērš konteineriem un savus sadzīves atkritumus izmet, kurā konteinerā pagadās, tā sabojājot citu cilvēku – to, kuri ir šķirojuši – darbu. Ja makulatūrai paredzētajā konteinerā sagāž slapjas pārtikas atliekas, papīrs tiek sabojāts un nav derīgs atkārtotai pārstrādei. Uz šķirošanai paredzētajiem konteineriem ir uzlīmes, kas norāda, ko attiecīgajā konteinerā drīkst mest, un būtu tiešām jauki, ja visi to ievērotu.

Šķirošana ir pieejama ikvienam

Šobrīd Preiļu pilsētā ir izveidoti divdesmit dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti, no tiem trīs – Rēzeknes ielā 32, Daugavpils ielā 29 un Saltupes ielā –, ierīkoti aizvadītajā gadā. Dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti izveidoti arī Līčos un Aizkalnē, kur iedzīvotāji labprāt šķiro un konteineri piepildās diezgan ātri. Kā pastāstīja Vineta Igolniece, ik pa laikam kāds piezvana ar jautājumu: kad beidzot būs iespēja šķirot mūsu lauku teritorijā? SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa jau strādā pie tā, lai ieviestu dalītu atkritumu šķirošanu Saunas pagastā un Vārkavā, kur nepieciešami jauni konteineri šķirojamiem atkritumiem un arī jauna jāiekārto šķirošanas punktu laukumi.
Daudzi Preiļu un Vārkavas novada iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju pārstrādei derīgos sadzīves atkritumus atvest un nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tos pieņem bez maksas. Ir bijis gadījums, kad kāds apzinīgs cilvēks ir atvedis un pārstrādei nodevis vienu vienīgu dienasgaismas lampu, apzinoties, cik svarīga ir šādu lampu pareiza utilizācija, lai tajās esošais dzīvsudrabs nekaitētu cilvēkiem un nenonāktu dabā.
Zemnieku saimniecībās viena no aktuālākajām ar atkritumu apsaimniekošanu saistītajām problēmām ir lauksaimniecībā izmantoto plēvju utilizācija. Šo problēmu palīdz risināt SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa. Vineta Igolniece: “Zemnieki mūs ir sadzirdējuši, ka pieņemam plēves. Dažas zemnieku saimniecības pieņem par pašsaprotamu, ka mēs aizbrauksim pēc plēvēm.” Tā kā ir atsaucība, arī turpmāk varētu rīkot lauksaimniecības plēvju izvešanu lauku iedzīvotājiem.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir pateicīga visiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kuri uzticējuši mums atkritumu apsaimniekošanu! Paldies visiem, kuri čakli šķiro! Pareiza atkritumu apsaimniekošana neprasa daudz pūļu, jābūt vienīgi labai gribai to darīt!

 

  * kopā ar Saunas pagastu un Vārkavas novadu