SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums

Atpakaļ

05.02.2015.

 No šā gada 1 . marta tiek noteikta maksa par komunālo rēķinu apmaksu visiem maksāšanas veidiem SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo pakalpojumu norēķinu daļā (N.Rancāna ielā 3a, Preiļos) – 0,50 EUR par katru maksājumu.
Šādu lēmumu SIA „Preiļu saimnieks” valde ir pieņēmusi saistībā ar Preiļu novadā notiekošo banku darbības reorganizāciju un banku klientu apkalpošanas izmaiņām, kā rezultātā SIA „Preiļu saimnieks” savā darbā ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, gan iekasējot naudas līdzekļu ieņēmumus un veicot sīknaudas maiņas operācijas, kuras būs tikai par maksu, gan par norēķiniem, kas tiek veikti ar norēķinu kartēm.
Aicinām savus klientus reģistrēties klientu informatīvajā sistēmā WebNams, kur var nodot ūdens skaitītāju rādījumus un redzēt savu rēķinu summas. Jūs varat saņemt komunālo maksājumu rēķinu e-pastā un par komunālajiem pakalpojumiem norēķināties caur savu internetbanku.
SIA „Preiļu saimnieks” norēķinu konts:
SEB Latvijas Unibanka, Preiļu filiāle
Kods: UNLALV2X026
Konts: LV30UNLA0026000609608
SIA „Preiļu saimnieks” reģ. nr.: 47703001720

Maksājot internetbankā, norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Komunālo maksājumu norēķinu daļa N.Rancāna ielā 3a, Preiļos, strādā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 ar pusdienu pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00, tel. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv.