Notiek daudzdzīvokļu māju pagrabu uzkopšana

Atpakaļ

20.02.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa februārī veica pagrabu uzkopšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājā Rēzeknes ielā 24, Jelgavas ielā 2 un Liepu ielā 7.
Koplietošanas telpas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās joprojām daudzviet ir aizkrāmētas ar vecām mēbelēm un citām nederīgām lietām. SIA „Preiļu saimnieks” praksē ir reāli gadījumi, kad notikusi avārijas situācija, bet speciālisti nevar to operatīvi novērst, jo nevar nekavējoties piekļūt komunikāciju tīkliem, tā vietā ir jāmeklē saimnieks visdrīzāk nevienam nevajadzīgiem krāmiem.
Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti pagrabtelpās nebarot kaķus. Šie dzīvnieki ne tikai rada antisanitārus apstākļus, bet arī noplēš siltumizolāciju no komunikāciju caurulēm, kas būtībā palielina mājas kopējo siltumenerģijas zudumu, par ko maksā visi iedzīvotāji.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie vai iniciatīvas grupas tiek aicinātas sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo nodaļu un organizēt pagrabtelpu sakopšanas talkas! Talkās jāpiedalās iedzīvotājiem pašiem, bet SIA „Preiļu saimnieks” noorganizēs tehniku un nepieciešamības gadījumā mēbeles vai citas smagākās lietas palīdzēs iznest mūsu strādnieki.