Tiksimies Lielajā Talkā 25. aprīlī!

Atpakaļ

25.03.2015.

  Šāgada 25. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” aicina piedalīties ikvienu, lai 2018. gadā, kad apritēs Latvijas simtgade, Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē.

Talkas norise
Lielās Talkas norise būs tāda pati kā iepriekšējos gados, Preiļu novada talkošanas vietas vēl tiks precizētas, un tās varēs noskaidrot interneta vietnē talkas.lv , kā arī sekojot līdzi jaunumiem novada informācijas vietnēs preili.lv un preilusaimnieks.lv. Par talkas atkritumu maisu (šogad zilā krāsā) un izvešanu pilsētā un novada pagastos gādās SIA „Preiļu saimnieks”.

Talkas vietu un piesārņoto vietu reģistrācija
Ikviens brīvprātīgais talkotājs, iestāde, organizācija, uzņēmums var rīkot savu talku kādas sabiedriskās vietas sakopšanai, to reģistrējot interneta vietnē talkas.lv no 26. marta.
Savukārt par piemēslotās vietas jau tagad var atzīmēt piesārņoto vietu kartē: talkas.lv .

Zaļais referendums
Zaļais referendums ir Lielās Talkas rīkots brīvprātīgs tautas balsojums ar mērķi palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu  valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti, panākt, ka šāda virzība būtu viena no valsts prioritātēm, kā arī veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā zaļu, veselīgu un ekoloģisku valsti.
Ikviens var iestāties par šādu Latvijas nākotni un nobalsot vietnes talkas.lv sadaļā “Zaļais referendums” .

Konkurss pašvaldībām “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”

Preiļu novads piedalās Lielās Talkas konkursā pašvaldībām “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” – par konkursa moto izvēlēta Raiņa atziņa par godu Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam. Konkursa laikā sadarbībā ar Preiļu novada Jauniešu centru “Četri” notiks vairāki pasākumi ar mērķi “veikt talku” cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, attieksmes mainīšanā pret vidi. Pirmais no tiem – radoša lekcija-meistardarbnīca jau 31. martā! Sekojiet līdzi informācijai un piedalieties!
Sākot no 1. aprīļa vietnē talkas.lv varēs nobalsot par Preiļu jauniešu uzņemtu video “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Atbalstīsim savējos!

Lielās talkas koordinatori ir SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, tālr. 26438147, un Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr. 29192663.

Uz tikšanos 25. aprīlī!
Piedalies talkā! Un rūpējies par vidi katru dienu!