SIA „Preiļu saimnieks” darba laiks 2.–6. aprīlī

Atpakaļ

01.04.2015.

Informējam par SIA „Preiļu saimnieks” darba laikiem Lieldienās:
ceturtdien, 2. aprīlī darba laiks saīsināts par vienu stundu: no plkst. 8.00 līdz 16.00;
piektdiena, 3. aprīlis, un pirmdiena, 6. aprīlis, – brīvdienas.