Aicinām informēt par Lielās Talkas atbildīgajiem

Atpakaļ

14.04.2015.

 Preiļu novadā sākusies gatavošanās Lielajai Talkai, kas notiks sestdien, 25. aprīlī, visā Latvijā.

Jāpaziņo par talkas atbildīgajiem
Par 25. aprīļa talkošanas vietām Preiļu novadā informācija vēl sekos, taču ikviens brīvprātīgais talkotājs, iestāde, organizācija, uzņēmums, pagasta pārvalde var rīkot savu talku kādas sabiedriskās vietas sakopšanai, to reģistrējot interneta vietnē http://talkas.lv līdz 20. aprīlim. Paldies tiem, kuri to jau izdarījuši!
Lai 25. aprīlī talkošana noritētu raitāk, no savas iestādes, organizācijas, uzņēmuma vai talcinieku grupas vidus obligāti jāizvēl talkas atbildīgais (informācijas talkas atbildīgajiem: http://talkas.lv), kurš pirms talkas saskaņos darbu ar koordinatori Zentu Igolnieci, saņems maisus, rūpēsies par saņemto darbarīku atdošanu. Talkas atbildīgajiem līdz 22. aprīlim jāpiesakās pie Lielās Talkas koordinatores Zentas Igolnieces pa tel. 26438147 vai rakstot uz e-pastu inese.snepste@preili.lv.

Zaļais referendums
Zaļais referendums ir Lielās Talkas rīkots brīvprātīgs tautas balsojums ar mērķi palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu  valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti, panākt, ka šāda virzība būtu viena no valsts prioritātēm, kā arī veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā zaļu, veselīgu un ekoloģisku valsti.
Ikviens var iestāties par šādu Latvijas nākotni un nobalsot vietnes talkas.lv sadaļā “Zaļais referendums”.

Lielās Talkas koordinatori:
SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, tālr. 26438147;
Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr. 29192663.


Piedalies talkā! Un rūpējies par vidi katru dienu!