Talkošanas vietas 25. aprīlī Preiļu novadā

Atpakaļ

21.04.2015.

  -    Preiļu pilsētā — plkst. 9.00 pulcēšanās pie Brāļu kapiem. Pēc talkas Preiļu novada dome un Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons cienās ar talkas zupu, koordinatore Zenta Igolniece, tel. 2643814; talka Liepājas ielā 44b, talkas atbildīgais Viktors Dudarevs, tel. 26543165; garāžu īpašnieku biedrības "Preiļupe" talka, talkas atbildīgā Monika Kozere, tel, 20364326;
-    Preiļu pagastā — Feimankas upes krastu tīrīšana Moskvinā, talkas atbildīgais Vitālijs Plivda, tel. 26533550, un Seiļu kapu teritorijas sakopšana, talkas atbildīgā Vija Kivleniece, tel. 26085914;
-    Aizkalnes pagastā — peldvietas pie Pelēču ezera sakopšana, talkas atbildīgā Gunta Uzuleviča, tel. 29434872; talka Jasmuižas parkā, ko organizē Raiņa muzejs "Jasmuiža", talkas atbildīgā Solvita Brūvere, tel. 29487589;
-    Pelēču pagastā — ceļa Arendole–Pelēči malu sakopšana un izgāzto atkritumu vākšana, talkas atbildīgā Iveta Stašulāne, tel. 28615900;
-    Saunas pagastā talkas atbildīgais ir Raimonds Rubins, tel. 20217079.
Talkotāji var pievienoties minētajām talkas vietām vai organizēt savu talku, līdz 23. aprīlim to reģistrējot vietnē http://talkas.lv. Paldies tiem, kuri to jau izdarījuši!