Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka

Atpakaļ

25.04.2015.


 25. aprīlī visā Latvijā notika Lielā Talka ar mērķi lai 2018. gadā, savā simtgadē, Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē. Preiļu novada iedzīvotāji Lielajā Talkā piedalījās astoto reizi.
Lielās Talkas dienā talcinieki kopa vienu no pilsētas lepnumiem – Preiļu muižas parku. Parkā pērnās lapas grāba galvenokārt Preiļu novada domes un iestāžu darbinieki, Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvs un individuālie talkotāji, savukārt Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons izcirta mazvērtīgos pašizsējas kokus parka teritorijā starp Mehanizatoru un Daugavpils ielu. Talkas noslēgumā Preiļu novada dome un Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons talciniekus cienāja ar lauka virtuvē gatavotu talkas zupu. Preiļos talkoja arī garāžu īpašnieku kooperatīvs “”Preiļupe” un veikala “Silja” darbinieki. Lielās Talkas norisi koordinēja SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece un Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais speciālists Anatolijs Petrovs. Zenta Igolniece akcentē, ka Preiļos sanākušie talcinieki šoreiz tik tiešām strādāja ar atdevi un entuziasmu, un tas liecina, ka cilvēki nav vienaldzīgi pret vides stāvokli un labprāt ir gatavi dot savu artavu tā uzlabošanā.
Preiļu novadā Lielās Talkas zīmē aizvadīta visa iepriekšējā nedēļa. Iepriekš talkoja Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņi un darbinieki  – Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola. Skolēni grāba lapas Preiļu parkā, kopa Brāļu kapus un Ebreju kapus, futbola stadiona teritoriju Kooperatīva ielā. Iepriekš talkoja pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” audzēkņu vecāki un darbinieki, SIA “Preiļu saimnieks” administrācijas darbinieki un citas organizācijas un iestādes.
Preiļu novadā Lielajā Talkā piedalījās 528 cilvēki, ar dažādiem atkritumiem piepildīti 1810 talkas maisi. SIA “Preiļu saimnieks” maisus nogādāja atkritumu poligonā Demenē.
Lielajā Talkā paveiktie darbi novada pagastos:
-    Preiļu pagastā sakoptas vairākas teritorijas. Preiļu pagasta saimniecības vadītājs Vitālijs Plivda pauž prieku par sava pagasta cilvēku aktivitāti, jo daudzi laikus zvanīja, pieteica maisus, lai sakoptu kādu sabiedrisko teritoriju. Talkas dienā tika kopti Feimankas upes krasti Moskvinā, kur atkritumu bija sevišķi daudz un maisi pildījās ātri. Viens no interesantākajiem atradumiem bija pie upes izmesta veca sulu spiede. Talkoja arī pakalpojumu centrs “Līči”, Moskvinas vecticībnieku draudze, Alberts Brencāns kopā ar citiem aktīvistiem kopa teritoriju ap dīķi pagasta centrā, talkoja arī Seiļu kapos, Štoldera iedzīvotāji vāca atkritumus ceļa Štolderis-Anspoki malās. Noslēgumā talcinieki cienājās ar Lidijas Ceriņas un Solvitas Prikules gatavoto talkas zupu.
-    Aizkalnes pagasta talkotāji sakopa divas Pelēču ezera pludmales, un turpmāk tur varēs atpūsties droši, nebaidoties sadurties ar stikliem vai uzkāpt plastmasas pudelei. Raiņa muzeja “Jasmuiža” organizētajā talkā talcinieki grāba lapas un lasīja kritušos zarus Jasmuižas parkā.
-    Pelēču pagastā savākti pie ceļa Arendole-Pelēči izgāztie sadzīves atkritumi. Pirms Lielās Talkas Pelēču pamatskolas skolēni kopa pagasta centra teritoriju, vāca atkritumus gar ceļu Ārdava-Pelēči.
-    Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins dalās novērojumos, ka ar katru paliek tīrāks un visvairāk piemēslotās vietas ir sakoptas iepriekšējos gados. Šogad talkas dienā iedzīvotāji kopa pagasta centra teritoriju, bet pirms tam sakoptas visas pagasta kapsētas. Iepriekš talkoja arī Priekuļu pamatskola un Salas pamatskola, Smelteru bibliotēka un veikali.

Liels paldies par atsaucību un ieguldījumu novada sakopšanā ikvienam talkas dalībniekam! Jūs apliecinājāt, ka esat par tīru, sakoptu un “zaļu” Latviju!
 
Fotogalerija šeit