Vēl var paspēt pieteikties lauksaimniecības plēvju izvešanai

Atpakaļ

29.04.2015.

Preiļu un Vārkavas novada lauksaimnieki var pieteikties skābbarības ruļļu plēvju izvešanai. Bez maksas tiek izvestas plēves, kuras ir tīras no dubļiem, gružiem un citiem piemaisījumiem, bet pārējās plēves tiek uzskatītas par sadzīves atkritumiem, un to izvešana ir maksas pakalpojums.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē: “Paldies zemniekiem no Saunas, Aizkalnes, Pelēču, Rožkalnu, Vārkavas un Upmalas pagasta, kuri jau pieteikuši plēvju izvešanu. Tā kā ir noskaidrojies, ka zemniekiem izdevīgākais plēvju savākšanas laiks ir maija otrajā pusē, tad ņemsim to vērā. Izvešanas laiks ar katru tiks saskaņots atsevišķi.” Skābbarības ruļļu plēves SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas laukumā tiek sapresētas ķīpās un nodotas otrreizējai pārstrādei, tādējādi tās utilizējot videi draudzīgi un taupot resursus.
Plēvju izvešanu var pieteikt, darba laikā zvanot Vinetai Igolniecei pa tel. 29420721.